Til hovedinnhold

Ny regel kan gi USA mulighet til å fjernransake datamaskiner i hele verden

Møter nå kraftig kritikk fra Google.

Tammy54/Shutterstock.com

At USA allerede bedriver omfattende snoking gjennom sitt nysgjerrige etterretningsbyrå NSA er allerede godt kjent, men nå ser det ut til at landet farer med atter nye fremstøt som ytterligere kan utvide handlingsrommet til de amerikanske myndighetene. Det melder søkegiganten Google på bloggen sin.

Det saken dreier seg om er en foreslått endring av en regel som i utgangspunktet forbyr dommere, med visse unntak, å utstede ransakelsesordre for områder utenfor dommerens jurisdiksjon. Endringen vil ifølge Google innebære at det kan gjøres langt flere unntak fra denne regelen i saker som spesifikt gjelder datamaskiner og nettverk.

– Legger til rette for fjern-ransakelse av PC-er

Videre påpeker IT-giganten at regelendringen vil legge til rette for at amerikanske myndigheter kan foreta «fjern-ransakelser» av elektroniske lagringsenheter dersom den fysiske beliggenheten til disse er skjult via «teknologiske midler».

I klartekst ser den foreslåtte lovendringen altså ut til å innbære at amerikanske myndigheter skal kunne finkjemme både datamaskiner og andre elektroniske enheter for digitalt innhold, uansett hvor de måtte befinne seg i verden, og selv om brukeren benytter anonymiseringsverktøy som for eksempel VPN.

Google mener den foreslåtte endringen legger til rette for en grov undergraving av personvernet og datasikkerheten til Internett-brukere verden over, og det er i lys av det at selskapet nå protesterer. Google har forfattet et omfattende dokument med utfyllende kommentarer til den foreslåtte endringen, som er tilgjengelig på nett i en PDF-fil.

Mange kan bli ofre

Selskapet peker også på at svært mange legitime foretak benytter anonymiseringsverktøy, for eksempel VPN, for å beskytte kundene sine, som for eksempel banker, nettbutikker og kommunikasjonsselskaper. Slike aktører kan altså da i prinsippet bli mål for fjern-ransakelsen som regelendringen legger opp til.

Det er det relativt ukjente organet «Advisory Committee on the Rules of Criminal Procedure» som la frem endringsforslaget på forespørsel fra det amerikanske justisdepartementet. Dette organet opererer utenfor kongressen, som er det lovgivende organet. På grunn av de store implikasjonene endringen kan ha anmoder Google om at forslaget behandles i kongressen.

Det dukker stadig opp nye sikkerhetstrusler: Sikkerhetsselskapet Kaspersky mener at harddisken din kan være kapret »

(Via Engadget)

annonse