Tek.no

Nyhet

Venstre vil fjerne mobilskatten

- Ikke lenger noen stor fordel at jobben betaler mobilregningen din.

2 Feb 2012 10:33

Siden 2006 har skattereglene vært slik at dersom arbeidsgiver betaler for mobil, bredbånd eller andre elektroniske kommunikasjonstjenester blir du pålagt å betale skatt. Dette kalles sjablonbeskatning, og var ment å beskatte de arbeidstakere som hadde en stor fordel av en slik ordning.

Dersom arbeidsgiver kun dekker ett abonnement, kan du beskattes maksimalt 4000 kroner i året. Ved to eller flere kan du maksimalt beskattes med 6000 kroner per år. Det innebbærer at tjenestene du får dekket bør koste henholdsvis minst 5000- eller 6000 kroner per år for å få full fordel av dagens ordning.

Ingen stor fordel lenger

Nå hevder partiet Venstre at denne ordningen allerede er gammeldags, og at det ikke nødvendigvis er noen stor fordel for arbeidstakeren om jobben dekker mobilregningen. De har dermed kommet frem til følgende forslag til en stortingsmelding:

"Stortinget ber regjeringen gå gjennom sjablongregler for beskatning av fri telefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester, med sikte på å avvikle beskatning av fri mobiltelefon senest i forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett 2012."

Grunnlaget for forslaget er at skillet mellom jobbmobil og privatmobil er helt visket ut, samt at prisene på mobil og bredbånd har falt betraktelig uten at skattesatsene er justert de siste seks årene.

- Den "fordel" det er for den enkelte å bruke den samme telefon privat som på jobb er i realiteten en fordel som ikke lenger er av økonomisk betydning for arbeidsgiver og det er således svært tvilsomt om dette lenger kan kalles en naturalytelse som bør beskattes, skriver partiet Venstre i en pressemelding.

Er du enig med Venstre i denne saken, eller er det fortsatt en betydelig fordel at jobben betaler mobil- og bredbåndsregningen din? Kommenter i forumet nederst.

Sjekk hvilket abonnement som lønner seg for deg

(Kilde: Pressemelding)

annonse

Les også