Tek.no

Nyhet

Animert figur gir nyheter på tegnspråk

7 Juni 2011 09:28

Nå kan det se ut som at arbeidsplassene til de ansatte ved NRKs satsning "Nyheter på tegnspråk" muligens står i fare. Teknikere og ingeniører hos den japanske rikskringkasteren NHK har nemlig utviklet et system hvor en animert figur foretar tegnspråk basert på tekstlig informasjon.

Lettere med tegnspråk

Undertekster er som regel nyttig for de som forstår språket, men folk som er født døve og har lært tegnspråk fra barnsben av kan ha vesentlig større problemer med å lese.

NHKs system, som ble vist frem på Technology Open House 2011, forsøker å løse dette problemet ved å automatisk overføre japansk tekst til tegnspråk.

Ord, begreper og setninger blir konvertert til gester og håndbevegelser på skjermen av en animert figur som erstatter de ulike glosene med passende synonymer og liknende.

For nødstilfeller

Systemet er fremdeles ikke feilfritt. Selv om oversettelsene er forståelige, er de ikke helt nøyaktige eller flytende nok, og forskerne har sett seg nødt til å gripe inn manuelt ved enkelte anledninger hvor det har vært nødvendig.

Målet er uansett å skape et system som kan bli brukt under nødstilfeller eller naturkatastrofer, hvor døve eller tunghørte borgere kan motta viktige meldinger like lett og forståelig som andre.

(Kilde: DigInfo TV)

Les også
Fem klassiske PC-pek
Les også
Snart leser TV-en følelsene dine
Les også
Vil gjøre månen om til en diskokule
Les også
Nå kan du snakke japansk
annonse

Les også