Til hovedinnhold

Dette bruker vi mobilen til

Post- og teletilsynets har undersøkt nordmenns mobilvaner.

Håvard Fossen, Insidetelecom.no

En undersøkelse som Post- og teletilsynet presenterte i dag torsdag 27. november viser at kommunikasjon via mobiltelefonen dominerer både arbeids- og privatliv i stadig sterkere grad.

Resultatene kommer frem i den omfattende undersøkelsen «Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester», som Post- og teletilsynet (PT) gjennomførte forsommeren 2013.

Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2011.

Markant endring

Den viktigste endringen fra 2011 til 2013 er den markante endringen i hvordan folk bruker mobiltelefonen, i løpet av denne relativt korte perioden. Selve ringemønsteret er relativt likt, i den forstand at vi ringer like mye som før.

Når det gjelder surfing på Internett, bruk av lynmeldingstjenester og ikke minst e-post og sosiale medier, er det imidlertid en kraftig økning i bruken i alle aldersgrupper.

Reduserte priser på mobildata

Økningen faller sammen med sterkt reduserte priser i datatrafikk på mange abonnementer i toårsperioden etter forrige måling.

– I sommer og i høst har det i tillegg vært kampanjer med stor økning av inkludert datakapasitet i abonnementer fra en rekke mobilselskap.

Jeg vil derfor anta at bildet i realiteten er enda mer markant endret fra 2011, hvis undersøkelsen hadde vært gjort i dag, sier PT-direktør Torstein Olsen.

Han presenterte funnene under en pressekonferanse i Oslo torsdag.

Noen utvalgte funn

 • Andelen som surfer på Internett via mobilen hver dag, har økt fra 22 prosent i 2011 til 53 prosent i 2013.
 • Sosiale medier, som Facebook, er en viktig driver for bruk av Internett på mobilen.
 • Andelen som bruker sosiale medier hver dag, har økt fra 15 prosent i 2011 til 42 prosent i 2013.
 • Andelen som daglig sender direktemeldinger på mobilen (iMessage, WhatsApp o.l.), har økt fra 3prosent i 2011 til 23 prosent i 2013
 • Nesten halvparten (42 prosent) sender eller mottar e-post hver dag på mobilen. Tallet i 2011 var 16 prosent.
 • Det er de yngre aldersgruppene som er mest aktive på Internett, særlig på mobiltelefonen.
 • I aldersgruppen 15 til 25 år, er andelen som daglig surfer på Internett med mobilen hele 80 prosent.
 • Andelen synker med alder og er 9 prosent i gruppen over 66 år. I denne gruppen var det nesten ingen som brukte Internett på mobilen i 2011.
 • Den økte bruken avhenger i stor grad av at man har såkalt smarttelefon (f eks iPhone, Samsung Galaxy, Sony Z osv.)
 • 72 prosent svarer at den siste mobiltelefonen de kjøpte var en smarttelefon. Andelen som har smarttelefon er noe høyere hos menn enn kvinner, og høyest i yngre aldersgrupper.
 • Andelen som svarer at den siste mobiltelefonen de kjøpte var en smarttelefon, var hele 90 prosent i aldersgruppen 15-25 år.

Utvalget i undersøkelsen er landsdekkende og representativt, og respondentene er mellom 15 og 80 år. De har blant annet svart på hvordan de bruker ulike elektroniske kommunikasjonstjenester, om de er fornøyde, hvorfor de har byttet for eksempel mobiltelefoniselskap (eller latt være) og hva de synes om prisene.

annonse