Til hovedinnhold

Filmskapere: – Piratkopiering er ikke tyveri

Det er ikke alle innholdsprodusenter som definerer piratvirksomhet som stjeling.

Marcos Mesa Sam Wordley/Shutterstock.com

Problematikken rundt piratkopiering av digitalt innhold har som kjent to sider. Innholdsprodusenter har på sin side gjort det meget klart, blant annet gjennom diverse kampanjer, at de definerer piratvirksomhet som soleklart tyveri, mens andre er av motsatt oppfatning. Blant disse er Piratpartiet, som ønsker å legalisere privat deling av åndsverk.

Meningene er imidlertid også delt blant innholdsprodusentene, viser det seg. Nettstedet TorrentFreak har nå vært i kontakt med et antall mennesker tilknyttet amerikansk filmindustri, som definitivt har et annet syn på piratkopiering enn sine saksøkingsglade kollegaer.

Mener pirater ikke kan sidestilles med tyver

De fire som svarte på TorrentFreaks henvendelser var Joshua Caldwell, Kevin Koehler, Brent Weichsel og John Kent. Riktig nok er ingen av dem store Hollywood-navn, men de arbeider like fullt som regissører, produsenter og manusforfattere i Hollywood.

På spørsmålet om hvorvidt de mener piratkopiering er tyveri svarte tre av dem tydelig at de faktisk ikke er av denne oppfatningen. Som begrunnelse pekte én på at begrepet «tyv» gir vesentlig mer negative assosiasjoner enn en som simpelthen har brutt opphavretten, og at han ser på de to på helt ulike måter.

– Som innholdsprodusent ser jeg på dem som et publikum som vi ennå ikke har klart å fange. Så jeg starter med å spørre meg selv hvorfor vi ikke har klart dette, i stedet for å tenke at de må saksøkes og settes i fengsel, svarte Caldwell.

Representerer ikke et tap

Brent Weichsel pekte på sin side mener at piratkopiering verken er tyveri eller at det representerer et tap for innholdsprodusenter totalt sett. Dette begrunner han med at pirater som oftest bruker mer penger på medieprodukter generelt enn andre. Som vi meldte i mars er dette poenget også tidligere blitt trukket frem av filmbransjen.

John Kent hadde et mer nyansert syn og mente at piratkopiering er tyveri i juridisk forstand, og at det logisk sett ikke kan lages produkter dersom produsentene ikke blir kompensert for arbeidet. Derimot pekte Kent på nytteverdien piratkopiering kan ha i kraft av å ta vare på innhold som ellers trolig ville gått tapt, via kanaler som for eksempel YouTube.

De fire filmmedarbeiderne snakket også om hvordan piratfenomenet har påvirket filmindustrien, hvor det blant annet ble pekt på av piratkopiering har bidratt til å endre industriens forretningsmodell og fremskyndet industriens satsing på nye distribusjonsteknologier. Alle svarene finner du hos TorrentFreak.

Andre er betydelig mer fiendtlig innstilte: Nå tvinges Google til å spore opp person som lekket traileren til storfilmen «Avengers: Age of Ultron» »

annonse