Teslas rekkeviddelovnader etterforskes

Kan ende med bøter for bilprodusenten i Sør-Korea.

Konkurransetilsynet i Sør-Korea, Korea Fair Trade Commission, utreder Teslas lovnader om rekkevidde, og vurderer å gi selskapet sanksjoner. Grunnen er at tilsynet oppfatter den oppgitte rekkevidden på bilene som overdrevet. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Tesla skal ha blitt tilsendt dokumenter med funnene fra utredningen og mulige sanksjoner som kan ilegges, deriblant bøter. Konkurransetilsynet har foreløpig ikke avgjort hvilke tiltak som vil bli gjort, men skal ifølge en ansatt ha et eget møte om det senere.

Det er rekkeviddelovnaden på 528 kilometer for Model 3 som skal være for drøy for tilsynet. Tallet skal ifølge dem muligens ikke være riktig, og spesielt overdrevet under vinterlige forhold. Tilsynet skal heller ikke være blide over Teslas praksis med å beholde reservasjonsbeløp for bilene selv etter at bestillingen eventuelt blir kansellert.

Flere ulike måter å måle

Per dags dato er det ingen av Model 3-utgavene på Teslas nettsider som er oppgitt med de nevnte 528 kilometerne rekkevidde. Men det har vært justeringer både i batteriteknologi og måter å måle rekkevidde på de siste par årene.

Rettelse: Tesla selger en utgave av Model 3 med oppgitt 528 kilometers rekkevidde i Sør-Korea. Den samme rekkevidden er ikke oppgitt for Model 3 i Norge.

Tidligere ble gjerne enten europeiske NEDC-tall eller amerikanske EPA-tall brukt for å oppgi rekkevidde. I dag brukes den vanligere WLTP-standarden. Kort fortalt prøver alle disse standardene å måle rekkevidde å gi mest mulig presise resultater, og de gamle – spesielt NEDC – er kjent for å gi for høye resultater.

Tesla gikk over til å bruke WLTP-målinger i juli i fjor, og justerte samtidig ned rekkevidden på bilene sine. Det er uklart om det er dagens tall, eller gamle oppgitte rekkevidder fra før endringen de koreanske myndighetene vil til livs.

Les også
Melder om svært lav Model 3-rekkevidde

Rekkevidde er alltid vanskelig

Rekkevidde både på sommeren og på vinteren er vanskelig. Selv med mer krevende tester som WLTP er det vanskelig å gjenskape alle typer bruk av biler. WLTP-testen gjøres ved 23 grader, som det stort sett kun er midt på sommeren i vinterland som Sør-Korea, og Norge. De nyere testene kjører også mer med høye hastigheter, men de er laget for å gi et bilde av rekkevidden ved blandet kjøring – så selv om de fire hastighetsklassene i WLTP strekker seg fra 56,5 kilometer i timen til 131 kilometer i timen gjøres ikke testen bare ved disse hastighetene.

Det betyr at mennesker som bor på kalde steder og har fartsgrense på 110 km/t hele veien til jobb – vil ha en voldsom overvekt av det aller høyeste forbruket i en slik test, og dermed knapt kunne oppleve rekkevidde som ligner på oppgitt med mindre de endrer kjøremønster.

For mange elbiler er det vanlig med rekkeviddenedgang på opp mot 50 prosent i vinterhalvåret, siden batterier liker kulde svært dårlig. At også bilene utstyres med teknologi for å «gjette» gjenværende rekkevidde, der tallene ofte kan vise en ting ved starten av kjøreturen og noe helt annet noen kilometer nedi veien bidrar gjerne også til elbilisters forvirring over hvor langt bilen de har kjøpt egentlig kan kjøre.

Korrigering, 18/2–21, 13:13: Tesla selger en utgave av Model 3 med oppgitt 528 kilometers rekkevidde i Sør-Korea. Tilsvarende rekkeviddetall er ikke oppgitt for biler til salgs i Norge.

Les også
Model Y har fått lengre rekkevidde
annonse