Til hovedinnhold

Norsk Tesla-søknad kan bety at Superchargere vil åpnes for andre biler

Tesla har søkt om støtte til å bygge hurtigladestolper i Vestland. Kravet for støtten er at minst noen av stolpene skal være tilgjengelig for alle elbiler.
Sam Mircovich, Reuters/Scanpix

Vestland fylkeskommune utlyste tidligere i år en tilskuddsrunde for etablering av hurtigladere i fylket, og blant søkerne er Tesla.

Det har bidratt til spekulasjonene om at Tesla kommer til å åpne ladestasjonene sine for andre bilmerker. Blant kriteriene for å få tildelt midler er nemlig at ladestasjonene skal være offentlig tilgjengelige. Teslas Supercharger-stasjoner er som kjent kun tilgjengelige for Teslas egne biler i dag.

400.000 kroner

Hovudutval for næring i fylkeskommunen behandlet saken før helgen, og de konkluderte med at Teslas søknad ville kunne få støtte. De anbefaler at Teslas søknad om 400.000 kroner til å etablere ladestasjon med fire ladestolper i Stryn innvilges, skriver Teknisk Ukeblad.

«Tesla sine ladeplassar er i dag berre tilgjengeleg for biler av merket Tesla. Den typen infrastruktur er då berre open for bruk for ei gruppe og ikkje for offentlegheita elles. I søknaden skildrar Tesla at dei aktuelle ladeplassane likevel vil vere offentleg tilgjengelig frå tredje kvartal 2022», skriver utvalget i sin tilråding.

De konkluderer med at det gjør at ladeplassene altså vil kvalifisere for ordningen, gitt at pengene ikke betales før etter at Tesla åpner ladetilbudet for alle bilmerker, som senest skal skje innen utgangen av september 2022. De råder også fylkeskommunen til å ta forbehold om at støtten kan avkortes om ikke vilkårene oppfylles.

Tesla: - Spekulativt

Utvalgets avgjørelse ble publisert på Twitter før helgen, som fikk Electrek til å spekulere i at hele Supercharger-nettverket skal åpnes innen utgangen av september 2022. Teslarati er litt mer forsiktige, og skriver at Tesla åpner noen ladestasjoner i Norge og Sverige i tredje kvartal 2022 - med henvisning til at Tesla har søkt om liknende støtte i Sverige og også der angitt at stasjonene vil være offentlig tilgjengelige.

Tesla er som sedvanlig relativt kryptiske i sin kommunikasjon. Til Teknisk Ukeblad sier informasjonssjef Even Sandvold Roland at de «utforsker og tester alle mulige tilnærminger for å legge til nye stasjoner» i nettverket.

– Søknaden til Vestland fylkeskommune er i tråd med denne tilnærmingen. Vi kommenterer ikke vår utvidelsesstrategi og mulige samarbeid med andre aktører, sier han.

Overfor Tek.no presiserer Roland at svaret fra fylkeskommunen kun gjelder én planlagt Tesla-ladestasjon i Vest-Norge.

– Brevet sier ingenting om Supercharger-nettverket generelt, og det er spekulativt å trekke konklusjoner om nettverket for øvrig basert på denne tildelingen. Støttebeløpet utbetales kun dersom det er åpne ladestolper på den spesifikke stasjonen før tredje kvartal 2022.

Tesla har tidligere gått sammen med andre aktører om å åpne Supercharger-lokasjoner, for eksempel på Nebbenes, like nord for Oslo lufthavn, hvor en stor Supercharger-stasjon er kombinert med en Fortum/Recharge-hurtigladestasjon som er tilgjengelig for alle biler.

3,9 millioner til 30 ladestolper

Teknisk Ukeblad påpeker imidlertid at søknaden om ladestolper i Stryn omfatter fire ladestolper på 250 kilowatt hver, som antyder at det er snakk om regulære Supercharger-stolper - og som potensielt kan peke i retning av at disse vil åpnes for andre bilmerker.

Totalt anbefaler utvalget å dele ut støtte på 3,9 millioner kroner, fordelt på operatørene Kople, BKK, Plug og altså Tesla. Pengene skal totalt gi utbygging av 29 ladestolper. I tillegg kommer Briksdalsbre fjellstove, som anbefales å få 175.000 kroner i støtte til å bygge én hurtiglader.

Saken ble oppdatert kl. 10.55 med flere kommentarer fra Tesla.

annonse