Til hovedinnhold

Advarer mot hurtig utvikling av gass ved batteribranner

For eksempel i elsparkesykler.

Branner i litiumionebatterier, for eksempel elsparkesykkelbatterier, kan være svært alvorlig.
Vegar Jansen, Tek.no

En brann i et litium-ionbatteri, for eksempel i en elsparkesykkel, kan fylle et lite rom med giftige gasser på ett minutt, viser en ny rapport. DSB advarer.

Direktorater for samfunnssikkerhet og beredskap oppfordrer alle til å lade og oppbevare slike batterier trygt. Det bør være i et godt ventilert rom som ikke er oppholdsrom eller rømningsvei, påpeker DSB.

Direktoratet har bestilt en rapport fra Rise Fire Research som viser hvordan branner i litium-ionbatterier utvikler seg. Rapporten viser at det er viktig å oppdage slike branner tidlig.

Selve gassene i batteribrannene er ikke mer giftige enn ellers når plast brenner, men hvis hele batteripakken ble påvirket, blir det raskt et kritisk nivå av giftige gasser.

I et lite rom på 3,5 kvadratmeter tok det ett minutt, mens hele øvre halvdel av et stort rom på 43,5 kvadratmeter ble fylt på fire minutter.

DSB anbefaler en kombinasjonsdetektor i nærheten av stedet der slike batterier blir oppbevart.

annonse