Tek.no

Nyhet

Ajax - den nye webtrenden

31 Okt 2005 07:40

Ajax er en forkortelse for "Asynchronous JavaScript and XML" og er en samling av teknologier for webutviklere. Ajax består i utgangspunktet av følgende teknologier:

Ajax er i ferd med å skape en ny trend på websider som fører til at behovet for å installere programmer på lokale PCer ikke er like stort. Det finnes mange ekspempler på websider som bruker Ajax, du finner noen av dem i leksikonet Wikipedia.

Alexei White hos selskapet eBusiness Applications mener Ajax ikke vil erstatte programmer som Microsoft Office totalt, men at behovet for slike programmer blir redusert.

Det ironiske er at det var Microsoft som startet med Ajax på slutten av 90-tallet for webbasert Outlook. I de senere årene er det spesielt Google som har tatt i bruk teknologien. Bruk av Ajax i Google Maps gjør at brukeren ikke trenger å vente på at kartet opptateres når han/hun klikker på et kart. E-post er et annet godt eksempel hvor Ajax er nyttig. Operasjoner i webbasert e-post skjer mye raskere med bruk av Ajax.

Kilde: cnn.com

Les også
Microsoft tester ut ny Hotmail
Les også
Yahoo med Instant Search
annonse

Les også