Tek.no

Nyhet

SMS blir skriftspråk

Silje Gomnæs
18 Aug 2005 14:07

Aldri før har så mange kommunisert med hverandre via tekstmeldinger som nå. Det ser heller ikke ut som om denne utviklingen kommer til å gå noen annen vei enn oppover i årene som kommer.

Det er heller ingen hemmelighet at det er svært begrenset med plass i én tekstmelding. Mange velger derfor å korte ned på ordene for å få plass til så mye som mulig.

Dette fenomenet har utviklet seg til en helt egen skrivemåte, med en salig blanding hvor tall og bokstaver representerer helt egne ord og uttrykk.

Gulbrand Alhaug, proffessor i Nordisk ved Universitetet i Tromsø, mener at SMS-språket nå har blitt såpass akseptert av samfunnet at vi etterhvert vil se ringvirkningene i det norske skriftspråket.

I tillegg til å sende tekstmeldinger til venner og familie, blir vi stadig oppfordret til å sende tekstmeldinger til radioprogrammer, TV og andre medier. Aviser har også begynt å trykke leserinnlegg som er sendt inn via mobiltelefoner, uten å redigere skrivemåten.

Om en slik utvikling vil få både Ivar Aasen og Henrik Ibsen til å snu seg i grava er usikkert. Vi regner likevel ikke med at de ville bejublet fenomenet.

Det som imidlertid er helt sikkert, er at språkets utvikling aldri vil ta slutt, og at vi i årene fremover kommer til å se de språklige konsekvensene av mobiltelefonenes inntog i hverdagen.

(Kilde: Tromsø Radio, NRK, Vesterålen Online)

Les også
Mobilvirus herjer Helsinki
Les også
Varsler om biovåpen
Les også
Mor leser dine SMS
annonse

Les også