Tek.no

Nyhet

MySQL 6.0-funksjonalitet i 5.5-versjon

Jan Aril Sigvartsen
30 Des 2009 11:20

Etter at Sun Microsystems kjøpte opp MySQL AB har man jobbet med å få MySQL DB inn i raskere og mer stabil lanseringssyklus.

Som følge av dette har derfor mye av funksjonaliteten som man tidligere har annonsert for 6.0-versjonen blitt flyttet til 5.5-versjonen som i disse dager finnes i dev2-status.

Generelt sett snakkes det om høyere ytelse og bedre stabilitet. Spesielt merker vi oss at semisynkron replikering endelig vil komme på plass, noe som vanligvis betyr bedre dataintegritet i replikeringsoppsett fordi minst én slave må bekrefte mottak av hendelsen før commit på master.

Det innføres også noe ny syntaks som kan brukes i SQL-setningene.

Siden 5.5-versjonen ikke er stabil anbefales den ikke i produksjon, men for utviklingsmiljøene kan det være aktuelt å gjøre seg kjent med den nye funksjonaliteten før den blir standard i alle nye oppsett.

MySQL 6.0 kommer før eller tiden til å bli en realitet, men under denne nye lanseringspolitikken vil den inneholde enda flere finesser enn tidligere.

(Kilde: LinuxPlanet)

Les også
Oracle satser videre på MySQL
Les også
Oracle fullfører Sun-oppkjøpet
Les også
Gratisverktøy for MySQL til SQL Server
Les også
Lys i tunnelen for Oracle-Sun
Les også
Oracle vil ikke sette MySQL utenfor
Les også
Oracle får mer tid av EU
Les også
Flere runder for Oracle og Sun
Les også
Oracle skal doble med Sun
annonse

Les også