Til hovedinnhold

VMware og Microsoft setter fokus på energiforbruk

Microsoft og VMware er konkurrenter på virtualisering, men deler et felles syn: utnyttelsen av maskinvaren må bli bedre!

Forrige uke lanserte VMware et webverktøy der med kalkulere den relative kostnaden man har pr. applikasjon og bruke virtualisering til å få bedre lønnsomhet. Microsoft har foreløpig ingen tilsvarende kalkulator, men kan til gjengjeld spille på flere strenger enn VMware siden man også kan argumentere for effektivisering av operativsystemet (Windows).

For kort tid siden la Microsoft ut en video der man argumenterer for Hyper-V.

Ifølge en talsmann for Microsoft skal Windows 2008 gi en strømbesparelse på 10 prosent, uten at man trenger å gjøre noen som helst konfigurasjonsendringer.

Det er mange måter å lage et energieffektivt servermiljø på, eksempelvis:

  • Bruke prosessorarkitektur som kan slå av og på strøm pr. kjerne
  • Bruke serverteknologi som kan "throttle" ytelse og effektforbruk avhengig av behov
  • Ikke overskalere unødvendig (med x86 er det vanligvis alltid nødvendig å overskalere noe)
  • Bruke virtulisering og jails/containers for å utnytte maskinvaren bedre
  • Optimalisere databasespørringer og applikasjoner til å bruke mindre serverressurser
  • Slå av utstyr som ikke er i bruk 

Husk at det ikke bare er å se på effektforbruket til en PC eller server og deretter komme med en konklusjon. Ulike systemer og prosessorarkitekturer har forskjellig natur og det er ganske stor forskjell på forbruket i "idle" modus.

Beskjeden fra VMware og Microsoft er uansett klar: virtualisér og samle flere applikasjoner på færre jern!

annonse