Til hovedinnhold

Nå blir det endelig bedre mobildekning på togene

Det holder ikke å bare sette opp flere mobilmaster. Slik skal Telenor, NSB og Jernbaneverket gi deg mobilnett som fungerer.

NSB/Rune Fossum

Allerede i 2012 kunne vi melde om det relativt store etterslepet når det gjelder skikkelig mobildekning langs togstrekningene i Norge, noe som i stor grad skyldtes sviktende samarbeid mellom de viktigste hovedaktørene Telenor, NSB og Jernbaneverket. Nå har endelig aktørene funnet sammen for alvor, for i en fersk pressemelding kunngjøres det at satsingen nå skal trappes ordentlig opp.

Den nye satsingen skal i aller første rekke innebære å utvide 4G-dekningen på de mest trafikkerte togstrekningene i Norge. I begynnelsen blir det strekningene rundt Oslo og Stavanger som blir tilgodesett med raskere mobilnett.

Skal bygges ut i løpet av året

Nærmere bestemt er det strekningene Oslo – Lørenskog – Gardermoen (Hovedbanen), Oslo – Fredrikstad (Østfoldbanen vestre linje), Oslo – Tønsberg (Vestfoldbanen) og Stavanger – Bryne (Jærbanen) som skal prioriteres i første omgang. Disse strekningene skal få 4G-nett i løpet av inneværende år, og fra 2016 skal 4G-dekningen også bygges ut i andre områder.

Nyheten om mobilsatsingen på Jernbanen ble kunngjort av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (f.v.), Sverre Kjenne, direktør for Signal og Tele i Jernbaneverket, dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor og Jan Christiansen, prosjektdirektør IT i NSB Persontog. Foto: NSB

Som et ledd i det revitaliserte samarbeidet skal NSB omsider sørge for å installere oppdatert mottaks- og sendeutstyr for mobildekning ombord i togene, som selskapet opprinnelig hadde forpliktet seg til å gjøre, men som aldri ble tilstrekkelig fulgt opp. NSB skal også sørge for godt vedlikehold av utstyret.

Telenor på sin side har forpliktet seg til å både oppgradere og etablere nye basestasjoner langs togstrekningene, mens Jernbaneverket står til disposisjon med kompetanse og tilrettelegging. Det skal også installeres nytt utstyr inne i tunnelene som skal forhindre de plagsomme avbruddene.

Krevende og langvarig jobb

– Vi skal sørge for en langt bedre mobilopplevelse på toget for alle våre kunder. Vi er svært tilfreds med at større deler av jernbanenettet får 4G-dekning. Over 60 millioner reiser foretas på våre tog hvert år. I dagens samfunn er det viktig at vi tilbyr god mobildekning for hver enkelt reisende, sa IT-prosjektdirektør i NSB Persontog Jan Christiansen i pressemeldingen.

Dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen uttalte på sin side at den nye satsingen blir et etterlengtet løft, særlig for pendlerne som nå kan jobbe uavbrutt til og fra arbeidsplassen. De tre aktørene innrømmer imidlertid at arbeidet med den oppgraderte mobildekningen ikke blir noen dans på roser, men derimot både kostbar og teknisk krevende.

Arbeidet vil til sammen ta flere år, og det er høyst uvisst når jobben eventuelt vil være ferdig.

Telenor planlegger nå stor utbygging av lynraskt mobilnett: 4G + skal komme på plass i 200 kommuner innen kort tid »

annonse