Til hovedinnhold

Internett tar over for TV-en

Vi bruker stadig mindre tid på TV og andre medier, men nettbruken vokser.

iStock/13846060

Nylig ble det kjent at Netflix-brukere har sett mer enn fire milliarder timer med innhold de siste tre månedene, og at Netflix dermed ville ha vært det største TV-nettverket i USA.

Trenden er klar: Vi bruker stadig mer tid på Internett og nettbaserte videotjenester i forhold til konvensjonell TV-titting. Nå blir dette inntrykket stadfestet ytterligere, med SSBs årlige mediebarometer.

For første gang er Internett større enn TV her til lands. Andelen forbrukere mellom 9 og 79 år som bruker Internett daglig er på 80 prosent, mens TV-titterne synker fra 81 til 77 prosent mellom 2011 og 2012.

Barn og unge

Internett-bruken har eksplodert i løpet av de siste 15 årene.Foto: SSB

Vi bruker altså mindre tid foran TV-skjermen, til fordel for økt forbruk av Internett på PC-en, smarttelefonen og nettbrettet. Andelen Internett-brukere holdt seg stabil på 80 prosent mellom 2011 og 2012, men tidsbruken har økt fra 86 til 95 minutter.

TV-titterne er ikke bare færre, men også tiden de bruker foran fjernsynet har minsket betraktelig, ifølge SSB. Nedgangen i TV-brukere gjelder først og fremst barn og unge.

Annen statistikk

Mediebarometeret leverer også statistikk for annen mediebruk, og tallene er som følger:

  • Andelen radiolyttere økte fra 55 til 60 prosent mellom 2011 og 2012
  • 13 prosent hører på DAB-radio i løpet av et døgn
  • CD-spillerbruken sank fra 47 til 36 prosent (93 prosent i 2003)
  • Bruken av musikktjenester på nett økte fra 64 til 67 prosent
  • Den samlede bruken av plate/kassett/CD/MP3 økte fra 38 til 40 prosent
  • Andelen brukere av videosystemer (DVD og Blu-ray) sank fra 14 til 11 prosent
  • 13 prosent spilte TV-spill eller PC-spill i løpet av en gjennomsnittsdag
  • 80 prosent hadde en privat mobilsamtale i løpet av et døgn
  • 35 prosent var innom Internett på mobiltelefonen på en gjennomsnittsdag
  • Kun 1 prosent leste elektronisk bok

Papirmedier som bøker, ukeblader og aviser er alle på tilbakegang. Det blir virkelig interessant å se tallene neste år, ettersom aktører som Netflix og HBO Nordic kan ha påvirket den tradisjonelle TV-tittingen ytterligere.

Tradisjonell TV er altså i ferd med å miste dominansen:
Disse tallene burde skremme TV-kanalene »

(Kilde: SSB)

annonse