Tek.no

Nyhet

Aktiv eller passiv 3D?

Eigil Knudsen
4 Mai 2011 10:00

Det er lett å bli forvirret av diskusjonen om hva som er best av den aktive og den passive 3D-løsningen, og debatten består for det meste av krangling mellom hovedaktørene LG og Samsung, hver med sine egne kommersielle interesser.

Nå er imidlertid en nøytral tredjepart kommet på banen i form av fagorganisasjonen TCO, som blant annet står bak miljøsertifisering av forbrukerelektronikk.

Objektiv studie

Organisasjonen gjennomførte nylig en studie som avdekker forskjellene mellom passiv og aktiv 3D, riktignok uten å ta endelig stiling til hvilket format som totalt sett er best.

Her er de viktigste punktene i undersøkelsen:

1. For å måle graden av såkalt "ghosting" på de to formatene, altså det at bildene delvis flyter sammen, ble det gjort målinger fra opptil 30 graders vinkel i både horisontal og vertikal retning. I den horisontale målingen var det små forskjeller, men i den vertikale målingen var det større ghosting-effekt på de passive 3D-brillene når vinkelen ble større enn 15 grader.

Dermed ble det konkludert med at riktig vinkel og plassering av TV-en er viktigere med den passive teknologien og at veggmontering derfor kanskje ikke er å anbefale.

2. Passiv teknologi er klart best på lys. Gjengivelsen av hvitt var hele tre ganger lysere med de passive brillene enn med lukkerbrillene, noe som har konsekvenser for hvordan man oppfatter den generelle bildekvaliteten. TCO påpekte imidlertid at øynene venner seg til lysstyrken og at man derfor ikke legger merke til forskjellen i så stor grad.

3. Pixlene blir større med den passive løsningen siden den vertikale oppløsningen halveres, noe som for så vidt er en kjent sak.

I tillegg ble det gjort målinger av RGB og fargetemperatur som viste små forskjeller mellom de to formatene. I rapporten ble det også nevnt at flimring ved bruk av lukkerbriller er noe som skal studeres nærmere etter hvert, men ellers ble ikke helsemessige aspekter undersøkt i denne omgang.

(Kilde: Engadget, TCO)

Les også
3D-alderen er her!
Les også
Ny teknikk gir bedre 3D uten briller
Les også
Lei av dårlige 3D-filmer?
Les også
James Cameron: – Passiv 3d er bra nok
Les også
– 3D-krigen vil avgjøres i år
Les også
Avatar-regissør vil ha 3D inn overalt
annonse

Les også