Til hovedinnhold

Bredbåndsutbygging stoppes?

Statsrådene Rigmor Aasrud, Magnhild Meltveit Kleppa og Liv Signe Navarsete sente i oktober et brev til alle ordførere og rådmenn i norske kommuner og fylkeskommuner hvor de etterlyser økt tilrettelegging for bredbåndsutbygging. Regjeringens mål er å bygge bredbånd med større kapasitet til å møte fremtidige behov i Norge.

Nå har imidlertid Vegdirektoratet nylig sendt inn et nytt forslag til såkalt graveforskrift i Vegloven. Dette er et forslag til forskrift som IKT-Norge mener vil sette en effektiv stopper for markedsmessig utbygging av bredbånd i Norge, fordi det krever at veiholder skal få dekket sine merkostnader ved at veien brukes til infrastrukturkorridor for blant annet bredbånd.

Den forrige Vegloven, fra 2007, ble stanset av samferdselsminister Kleppa, fordi hun mente forslaget fra Vegdirektoratet ville gjøre det betydelig dyrere å bygge ut bredbånd, i strid med Regjeringens anbefaling om å spare milliarder på smartere grøftegraving for bredbånd.

Erfaringene fra kommuner som vedtok å følge Vegdirektoratets forslag til graveforskrift, var at utgiftene til gravearbeid ble mangedoblet. Det var derfor ventet at Vegdirektoratet ville etterkomme anbefalingene fra Regjeringen, og at det nye forslaget ville legge opp til smartere grøftegraving for å spare milliarder. Ifølge IKT-Norge har imidlertid ikke dette skjedd. På enkelte punkter har det til og med blitt dyrere å bygge bredbånd, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge i en uttalelse.

Videre sier Hoff at IKT-Norge er svært overrasket over at Vegdirektoratet i så liten grad har lyttet til signalene fra blant annet Statsråd Kleppa. IKT-Norge vil gå så langt som å kalle det et forsøk på å undergrave legitimiteten til politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Signalene fra Kleppa var svært klare, og det er oppsiktsvekkende at Vegdirektoratet ikke har tatt disse signalene på alvor.

Dersom Vegdirektoratets forslag skulle gå gjennom, tror Hoff at kommersielle aktører vil slutte å legge fiber, slik at det offentlige må inn med store støttebeløp dersom næringslivet og befolkningen skal få bredbånd i samsvar med erklærte mål.

– Vi håper Statsråd Kleppa og Samferdselsdepartementet vil vise handlekraft og overkjøre Vegdirektoratet, sier Hoff.

(Kilder: IKT Norge, Digi.no, Teknisk Ukeblad)

annonse