Tek.no

Nyhet

Omfattende helserapport lagt frem i dag

Espen Irwing Swang
12 Sept 2007 15:20

Omlag 100 millioner kroner er brukt på en serie undersøkelser som har til hensikt å avklare om det er noen helserisiko forbundet med bruk av mobiltelefon. Helserapporten er finansiert at britiske myndigheter og aktørene i mobilbransjen.

Til sammen er det gjennomført 28 ulike undersøkelser, og konklusjonen er klar – det er ikke påvist noen sammenheng mellom bruk av mobiltelefoner og helseskader. 

Verdiløs

Konklusjonen er like vel omtrent like verdiløs som alle tidligere undersøkelser, i det den tilføyer at det fremdeles er for tidlig å si noe helt sikkert om langsiktige virkninger. Kreft er en sykdom som kan utvikle seg 15 år etter at kroppen ble utsatt for påvirkningen som forårsaket kreften, heter det i rapporten.

Av etiske grunner er det heller ikke gjort undersøkelser med barn for å se om barn reagerer annerledes på stråling enn voksne.

Dermed vet vi like lite i dag som vi gjorde etter den store undersøkelsen som ble presentert i 2000. Også den konkluderte med at mobiltelefoni og stråling fra mobilmaster ikke kan gi helseskader på kort sikt.

annonse

Les også