Til hovedinnhold

Høyttalere lager lyd som kun du kan høre

For de som for eksempel har besøkt tekniske museer eller liknende, er ikke overføring av auditive signaler via ultralyd en fremmed tanke. Ultrasoniske signaler har en høyere frekvens enn det menneskeøret kan høre, men ved hjelp av retningsstyrende teknologi kan man lytte til lyder på et bestemt område som bare du i rommet kan høre.

Den industrielle designeren Adam Moller har nylig lansert et konsept om et par høyttalere som går under navnet Klang. Disse kan for eksempel stå ved siden av PC-skjermen og slenge ut ultrasonisk lyd som bare du kan høre hvis du befinner deg på riktig sted.

Rommet vil altså være helt stille inntil du beveger deg inn i det spesifikke lydbølgeområdet.

Ultrasonisk surround

Lydbølgene som de ultrasoniske Klang-høyttalerne slynger ut befinner seg et sted rundt 30 000 Hz – minst 10 000 Hz over det frekvensområdet mennesker har mulighet til å høre.

Når denne lydbølgen kommer i kontakt med luft, vil den dele seg i tre separate bølger – hvor den ene er hørbar og blir holdt på plass av de to andre. På den måten holder lyden seg til en retningsstyrt stråle, inntil den oppløses eller reflekteres på overflater.

Plasserer man hodet innenfor disse ultrasoniske bølgene, vil man kunne høre lyden. Man skal også kunne stille inn høyttalerne til å treffe veggen bak seg slik at bølgene kommer bakfra, noe som igjen bidrar til å skape surroundlyd.

Er det realistisk?

Konseptet er som nevnt ikke nytt, men vil denne teknologien ha noe for seg i AV-sfæren? Er det for vanskelig å få til i praksis, og vil det bli for dyrt for masseproduksjon? Eller er det bare humbug? Ta gjerne en debatt i kommentarfeltet under!

(Kilder: CrunchGear, DVICE, Yanko Design)

annonse