Til hovedinnhold

– NSA-skandalen vil ødelegge Internett

Google-sjefen tror overvåkningen vil få dramatiske konsekvenser.

Wikipedia Commons

Den svært omfattende og mildt sagt kontroversielle NSA-overvåkningen har fått alvorlige diplomatiske konsekvenser etter at den ble avslørt, men har ikke minst også bidratt til å sette IT-selskaper i et dårlig lys på grunn av de enorme mengdene brukerinformasjon som selskapene har gitt fra seg på forespørsel fra NSA.

Dette har ført til svekket tillit blant forbrukerne, noe som ifølge forskere igjen vil kunne føre til enorme økonomiske tap på mange milliarder dollar for IT-selskapene som følge av at kunder sier opp tjenester.

– Kommer til å ødelegge Internett

Google-sjefen Eric Schmidt har tidligere gitt uttrykk for at han ikke er spesielt opprørt over NSA-overvåkningen, men som nettstedet Cnet melder har Schmidt nå endret tone ganske drastisk.

Google-sjefen deltok nylig i en diskusjon med høytstående representanter fra Facebook, Microsoft og andre viktige IT-selskaper i panelet. Under diskusjonen tok Schmidt et kraftig oppgjør med den amerikanske overvåkningsskandalen.

– Konsekvensene er svært alvorlige og blir stadig verre. Vi kommer til å ende opp med å ødelegge Internett. På samme måte som at folk ikke vil sette pengene sine i en bank de ikke stoler på, vil folk heller ikke bruke et Internett de ikke stoler på, sa Schmidt.

Har også andre problemer

En representant for nettskyselskapet Dropbox, Ramsey Homsany, var enig med Google-sjefen i at tillitsfaktoren mellom selskapene og kundene er ekstremt viktig på grunn av den personlige informasjonen som selskapene håndterer. Han mener at denne tilliten er i ferd med å «råtne på rot».

NSA-overvåkningen er imidlertid ikke den eneste bekymringen Google og de andre har for tiden. Schmidt pekte også på den skremmende trenden med at flere land nå forsøker å tvinge IT-selskaper til å bygge datasentre innenfor grensene til landene, slik at myndigheten kan få enkel tilgang til informasjon om innbyggerne uten å bryte internasjonal lov.

Som vi har skrevet om tidligere er Russland et av landene som nå har innført slike lover. Ifølge Schmidt kan slik tiltak potensielt knekke IT-selskaper på grunn av de ekstra kostnadene knyttet til det å bygge datasentre i alle land de ønsker å etablere seg i.

EU-pålegget om å fjerne nettadresser på forespørsel gir også hodebry for Google: 6600 av disse forespørslene kommer fra nordmenn »

annonse