Til hovedinnhold

Parabolpirat ble tatt på fersken

«Delte» abonnementet sitt med 180 andre personer.

iStock, 16196847

Å betale for TV-kanaler er det mange som synes er i overkant dyrt, og såkalt «cardsharing», er derfor en virksomhet som paraboloperatørene har slitt med i mange år.

Virksomheten har blitt betydelig mer komplisert med årene, men konseptet er relativt enkelt: Én person betaler for et abonnement, og deler dette abonnementet med andre for en betydelig rabattert pris.

Ville bare ha andre kanaler

En belgisk statsborger, som flyttet til Norge for en håndfull år tilbake, ønsket i utgangspunktet å få tilgang til utenlandske kanaler som de norske paraboloperatørene ikke kunne tilby. Han bestilte derfor utstyr fra utlandet over internett slik at han skulle kunne få tilgang til kanaler som her i landet ikke var mulig å få tilgang til.

Ifølge dommen fra tingretten, hadde han derimot problemer med å få den nye mottakerboksen til å fungere, og brukte betydelig med tid på å få systemet til å fungere som ønsket.

Gjennom arbeidet, deltok han i diskusjonsfora på nettet der han oppdaget at andre personer var i samme situasjon som han, der de slet med å få tilgang til de kanalene de ønsket og å få systemet til å fungere. Han startet derfor med formidling av utstyr, og oppnådde blant annet gode rabatter på utstyr.

Han utvidet etter hvert virksomheten med å sette opp systemer som gjorde at han kunne fjernadministere kundenes utstyr, for å utføre det som av retten omtales som «support» hos andre.

Delte sitt eget abonnement

Men det stoppet ikke der: Når han først hadde skaffet seg det nødvendige utstyret, begynte han også å dele sitt eget abonnement overfor sine kunder, som etter hvert begynte å betale i overkant av en hundrelapp i måneden for nødvendig support.

«Det ble etter hvert en del av tiltaltes konsept at andre som ledd i dette skulle få tilgang til hans TV-signaler, såkalt "cardsharing". Tiltalte utvidet også sine egne abonnementer etter forespørsel om nye kanaler fra sine kontakter, noe som underbygger at dette var en del av konseptet», står det i dommen.

Antall kunder økte raskt fra 15 ved oppstart, til nesten 180 personer da han ble stoppet.

Ifølge tiltalen hadde han hatt inntekter på over 78.000 kroner på virksomheten.

Aktor mente at tiltalte burde dømmes til 45 dagers betinget fengsel, inndragning av 78.120 kroner, samt beslagleggelse av en relativt betydelig mengde datautstyr som ble brukt til virksomheten.

Brudd på menneskerettighetene

I forbindelse med rettssaken, tilsto den tiltalte de faktiske forhold.

Selv om tiltalte tilsto forholdet, mente retten at dette ikke kunne ilegges vekt i formildende forstand, siden innrømmelsen kom for sent.

Derimot mente retten at saken hadde blitt liggende altfor lenge hos påtalemyndigheten, uten at det var foretatt etterforskningsskritt som kunne forklare dette. Det ble foretatt ransaking sommeren 2010, mens tiltalt først ble oversendt retten rett før jul 2012.

«Retten legger således til grunn at det klart foreligger en uvirksom liggetid hos påtalemyndigheten som utgjør et brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 (krav om rettergang innen rimelig tid). Det må derfor gis en betydelig rabatt i straffeutmålingen ihh til EMK art. 13.», skriver retten i sin dom.

Betydelig strafferabatt

I utgangspunktet mener retten at mannen, basert på de faktiske forhold, burde dømmes til betinget fengsel, men at sommel må føre til at straffen reduseres til bøter.

Mannen er derimot NAV-klient, og har svært dårlig råd med et betydelig forsørgeransvar, og boten ble derfor satt til 7500 kroner.

Retten ga heller ikke aktor medhold i at alle pengene mannen hadde tjent på sin virksomhet skulle inndras. Dels mente de at beløpet på over 74.000 kroner var for dårlig dokumentert, blant annet grunnet bruk av forskjellige betalingsmidler, og dels mente de at betydelige deler av beløpet måtte anses for supportdelen av arbeidet, ikke bare «cardsharing».

De satt derfor skjønnsmessig inndragelsen til 15.000 kroner, samt inndragelse av utstyret som ble benyttet til virksomheten.

Straffen er vesentlig lavere enn det en svensk parabolpirat nylig ble dømt til. Med 1800 kunder ble svensken dømt til å betale henholdsvis Viasat og Canal Digital 17 og 20 millioner kroner i erstatning. I tillegg fikk han beslaglagt eiendeler til en verdi av 14 millioner svensker kroner.

Viste du at det er mulig å slippe NRK-lisensen, helt lovlig?
Slik slipper du NRK-lisensen »

annonse