Til hovedinnhold

Uber starter opp igjen i Finland

Ny lov trådte i kraft 1. juli.

MikeDotta/Shutterstock.com

Transporttjenesten Uber relanserer tjenesten sin i Helsinki denne uken, melder Bloomberg.

Som i Norge måtte Uber suspendere driften av UberX-tjenesten (kalt Uber Pop i Norge) i Finland i fjor, etter at sjåførene ble ilagt bøter og fratatt førerkortet, blant annet for å kjøre uten gyldig drosjeløyve.

Finland har imidlertid jobbet raskere enn Norge med å endre loven, og søndag trådte den nye finske transportloven i kraft. Den innebærer en stor liberalisering sammenliknet med den tidligere loven.

Ingen grense for antall løyver

Regler for makspriser, biler og sjåfører lettes, og selv om det fortsatt vil kreves løyve for å kjøre passasjerer mot betaling, blir det lettere å få løyve. Man behøver for eksempel ikke lenger å ta et obligatorisk kurs, men i stedet bare bestå en førerprøve. Det åpnes også for flere løyver enn tidligere, ved at den øvre grensen i praksis fjernes.

Tidligere var det slik at det nærmest ikke spilte noen rolle hvilket taxiselskap du valgte, ettersom maksprisene som ble satt hvert år i praksis endte opp med å bli gjengs pris i bransjen.

Finsk taxibransje demonstrerte i fjor før lovforslaget skulle behandles ved å invitere alle drosjer i hele landet til å operere ut fra holdeplassen på sentralstasjonen i Helsinki.

Det skulle synliggjøre hvordan den nye loven ville gjøre at alle sjåfører og selskaper ville ønske å operere i Helsinki, og resultatet var trafikkaos i den finske hovedstaden mens demonstrasjonen pågikk.

Uber-pause i Norge

I Norge satte Uber tjenesten Uber Pop på is i oktober i fjor, etter at sjåførene ble forfulgt av politiet for å kjøre passasjerer uten løyve og Uber selv ble bøtelagt.

Eftas overvåkingsorgan Esa har på sin side krevd at Norge endrer løyvesystemet fordi dagens ordning er til hinder for fri konkurranse, men prosessen har tatt svært lang tid.

Samferdelsdepartementet opplyste til Dagens Næringsliv nylig at de tar sikte på å sende ut et høringsnotat om ny lovgivning i løpet av høsten. Etter at høringsinnspillene er mottatt må dessuten et eventuelt forslag behandles i Stortinget.

Sjefen for Uber Norge, Carl Edvard Endresen, sa til Shifter nylig at de venter på nytt lovverk i Norge for å kunne relansere Uber her. For tiden er det kun den noe mer kostbare limousintjenesten Uber Black som er tilgjengelig, med sjåfører som har løyve for persontransport.

– Underkjennes av stadig flere

Norges Taxiforbund er på sin side fortsatt svært kritiske til Uber og ikke minst til norske mediers dekning av selskapet og delingsøkonomi i transportbransjen. I et innlegg hos Medier 24 skrev redaktør Atle Hagtun i Norges Taxiforbund nylig følgende:

«Alle fortellingens påstander om miljøvennlighet, effektivitet, innovasjon, er gjort til skamme. Amerikanske storbyer vurderer nå hvordan de skal få stanset den enorme økningen i bilisme som «ridesharing» har ført til. Ubers forretningsmodell underkjennes av stadig flere domstoler - med krav om at sjåførene får minstelønn og sosiale rettigheter», skrev Hagtun.

Verden over formidlet Uber i første kvartal i år reiser for rundt 92 milliarder kroner. De hadde et overskudd på cirka 20 milliarder kroner, men det skyldtes kun salget av virksomheten i Asia og Russland. Fra den rene driften hadde Uber et underskudd på cirka 2,5 milliarder.

annonse