Til hovedinnhold

USA, Storbritannia og andre vil legge inn bakdører i mobiler for å omgå kryptering

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Myndigheter i USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand har uttrykt et samlet ønske om at teknologiselskaper gjør det lettere for myndigheter å få tilgang til krypterte enheter ved behov. Det melder blant annet New York Times.

Opplysningene kommer frem i et nylig publisert notat fra «Five Eyes», som er navnet på en sikkerhetsallianse mellom de fem nevnte landene.

– Personvern er ikke absolutt

I notatet heter det at mange av de samme krypteringsløsningene som brukes for å beskytte personlig, kommersiell og statlig informasjon også benyttes av kriminelle – deriblant sexforbrytere, terrorister og organiserte, kriminelle grupper.

Alliansen skriver at personvern «ikke er absolutt» og at det er et «etablert prinsipp» at statlige myndigheter bør kunne få tilgang til privat informasjon på rettslig grunnlag, på samme måte som at myndigheter har tilgang til å ransake boliger og kjøretøy.

På bakgrunn av dette tar Five Eyes til orde for at teknologiselskaper bør få på plass «tilgangsløsninger» i produktene deres, noe som kan tolkes som bakdører.

Vil kunne bruke tvang

I utgangspunktet ønsker alliansen å oppfordre til at teknologiselskaper utvikler slike løsninger på frivillig basis, men til syvende og sist vil også tvang kunne benyttes.

– Dersom myndigheter skulle fortsette å møte på hindringer for lovlig tilgang til informasjon som er nødvendig for å beskytte våre lands borgere, kan vi ty til teknologiske, lovmessige eller andre metoder for å oppnå lovlige tilgangsløsninger, heter det i dokumentet.

Alliansen spesifiserer ikke hva de mener med formuleringen «teknologiske metoder», men igjen ser dette ut til å blant annet kunne omfatte bakdører som installeres i produktene.

En haug med utfordringer

Sikkerhetsekspert og foredragsholder Per Thorsheim sier til Tek.no at dette er en tilbakevendende diskusjon som vi har sett mange ganger før.

Sikkerhetsekspert Per Thorsheim.

– Myndigheter i ulike land ønsker «bakdører» eller andre teknologiske muligheter for å enten sanntidsovervåke kommunikasjon, sekundært ha mulighet til å gå til slike selskaper med rettskjennelse for å få ut metainformasjon (for eksempel hvem som snakket med hvem, hvor, når og hvor lenge), eller også selve innholdet i kommunikasjonen.

Han sier han har full forståelse for, og forventer, at politiet bruker de midler de har til rådighet for å passe på ekstreme miljøer og forhindre terror, men han peker samtidig på en rekke utfordringer:

  • Vil det kreves rettslig kjennelse for tilgang?
  • Slike bakdører vil før eller siden bli oppdaget og utnyttet av kriminelle
  • Gitt mengden informasjon som finnes ukryptert, er det noen som helst grunn til å tro at tilgang til den minimale mengden kryptert og utilgjengelig data vil utgjøre noen vesentlig positiv forskjell, sett opp mot ulempene for personvern og sikkerhet? Det er nok av saker som taler for at det ikke har noe å si, mener Thorsheim.
  • Risikerer vi at grensene for hvor alvorlig mistanker og bevis må være senkes fordi det «gjør alt så mye lettere å bare overvåke alle, alltid og overalt»? Og er det et samfunn vi vil ha?
  • Om disse spesifikke landene får tilgang til slike data fra teknologiselskapene, hva vil hindre dem i å bruke det til målrettet spionasje mot andre land som de til enhver tid ikke er venner med? Eller skal Russland, Iran og Kina også få samme type tilgang, for økt transparens i det globale samfunnet?

– Sist, men ikke minst: Kriminaliteten og terroren forsvinner ikke. Den flytter seg, og den vil flytte seg til teknologier og kanaler som ikke kan reguleres av myndighetene i disse landene. Russland og Iran liker ikke Telegram, en opprinnelig russisk-utviklet kryptert meldingstjeneste, nettopp fordi de angivelig ikke har tilgang til data som sendes og deles der. Det er bare et eksempel som kan tas i bruk som de nevnte land ikke kan regulere eller blokkere. Tilsvarende med Signal eller TOR-nettverket, avslutter Thorsheim.

Nordmenn kan allerede tvinges til å låse opp mobilen

Det er ikke nytt at myndigheter kommer med denne type oppfordringer. Allerede for flere år siden tok amerikanske FBI til orde for lover som vil tvinge mobilprodusenter til å legge inn bakdører som etterforskere kan benytte i etterforskninger.

Dette med bakgrunn i at krypteringen på mobiler nå er blitt svært avansert. Apple har tidligere uttalt at det er umulig, også for dem, å hente ut data fra låste iPhone-telefoner som kjører iOS 8 eller nyere.

Om Five Eyes får viljen sin kan det muligens bli enklere å omgå kryptering på mobiler også i Norge. Her til lands har vi imidlertid allerede en lov som gjør det mulig for politiet å pålegge brukere å åpne mobilen sin med tvang.

Les også: Huawei stenges ute i flere land - i Norge får de store kontrakter »

annonse