Til hovedinnhold
Nyhet– IP-adresser identifiserer ikke personer

– IP-adresser identifiserer ikke personer

Fersk dom i USA gjør det vanskelig for piratjegere.

En amerikansk domstol har gitt ut en rettskjennelse der det kommer frem at en IP-adresse alene ikke holder til å få en person dømt for rettighetskrenkende handlinger på nett.

Den New York-baserte dommeren Gary Brown forklarer i stor detalj hvorfor en IP-adresse ikke holder som bevis i søksmål. Kjennelsen setter en effektiv stopper for alle massesøksmål i såkalte BitTorrent-saker i det østlige distriktet av New York, og står som en referanse for fremtidige saker.

Dermed kan mange påståtte BitTorrent-pirater være urettmessig anklaget for brudd på opphavsretten.

Kvart million mistenkte

Massesøksmål av BitTorrent-brukere har pågått i flere år i USA, og involverer mer enn 250 000 personer som er anklaget for å drive med piratvirksomhet. Piratjegere og de som sitter på opphavsrettighetene bidrar generelt med bare en IP-adresse som bevis i disse sakene, og ber deretter retten om en stevning for å få nettleverandører til å utlevere informasjon om de påståtte forbryterne.

Problemet er at personen som står oppført som innehaveren av IP-adressen ofte ikke er personen som har lastet ned materialet ulovlig. Med andre ord: En IP-adresse er ikke en person.

– Bortkastet

I kjennelsen skriver dommer Gary Brown at slike massesøksmål er "bortkastede juridiske ressurser", og han anbefaler at andre dommere avviser liknende saker i fremtiden.

Et av argumentene er at opphavspersonenes påstand om at IP-adresser kan identifisere mistenkte forbrytere er for svak. Ifølge Brown viser en IP-adresse bare et område hvor én eller flere datamaskiner kan være tilkoblet, på samme måte som et telefonnummer kan bli brukt for flere telefoner.

Trådløse nettverk

I tillegg legger dommeren til at å bruke en IP-adresse som bevis har blitt stadig mer svekket i løpet av årene, i takt med utbredelsen av trådløse nettverk i amerikanske hjem. Dette innebærer at mange mennesker kan bruke nettverket, også helt fremmede personer hvis det er usikret.

Rettighetsinnehavere kan med andre ord ha urettmessig anklaget hundrevis, om ikke tusenvis, av uskyldige mennesker for brudd på opphavsretten. Rettskjennelsen kan derfor bidra til å øke rettsvernet til borgere, og stiller strengere krav til bevisførsel hos anklagere.

(Kilde: Rettskjennelse)

annonse