Datalagringsdirektivet:

Mandag kveld ble det kjent at Stortinget vedtar det såkalte Datalagringsdirektivet, som pålegger norske teleoperatører å lagre mer informasjon i lenger tid enn i dag, slik at informasjonen kan være tilgjengelig til etterforskningsformål.

Det betyr at alle tilbyderne av offentlige telekomtjenester må legge om sine datasystemer.

Potensielt 236 aktører

Men hva dette betyr i praksis, og hvem som skal gjøre dette, er det foreløpig ingen som kan svare på.

- De har vedtatt at noen andre skal ta kostnadene for en åpen sjekk, sier en oppgitt Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

I Norge er det i dag langt fra bare noen få store aktører som regjerer. Totalt er det registrert 236 tilbydere av «offentlige ekomnett og offentlige teletjenester» - i tillegg til aktører som utelukkende er private aktører.

Det som er sikkert er at noen av disse må gjøre store endringer i sine systemer, og at noen slipper.

- Umulig å si noe om

- Hvor mange som potensielt påvirkes er enkelt å finne ut, men hvor mange som reelt sett påvirkes er det umulig å si noe om, sier seksjonssjef Fredrik Knudsen i Post- og teletilsynet til Nettavisen.

Han sier at de så langt ikke har begynt å jobbe med denne typpen problemstillinger.

- I Norge har vi for eksempel tre offentlige mobilnett [Telenor, Netcom og Network Norway, red.anm], og en lang rekke virtuelle operatører [Ludo, Tele2, OneCall osv]. Om det blir netteierne, eller operatørene, som skal lagre vet vi ikke, sier Knudsen.

Spennet på mobilsiden er med andre ord 3 eller 17 selskaper.

Nettlagring også helt uklart

På internettsiden, der de aller fleste aktørene holder til, er det enda større usikkerhet.

Interesseorganisasjonen IKT-Norge har gjort seg noen tanker om hvem som kan rammes på internettsiden, men har heller ingen oversikt. En av utfordringene er at vedtaket fra Stortinget legger opp til at noen aktører kan få fritak, samtidig som at andre som egentlig ikke rammes likevel kan pålegges å lagre.

- Bedriftene er i utgangspunktet utenfor lovgivningen, avhengig av hvordan implementeringen faktisk blir. Mange av aktørene er bare i bedriftsmarkedet - men de bruker også ofte andre nett som igjen er lagringspliktig, sier Waterhouse.

Ifølge Waterhouse er det helt i det blå hva som blir konsekvensene av Stortingets vedtak.

- Dette er en en av hovedgrunnene til at vi har bedt om at de ikke tok vedtaket nå, fordi det er så mye som ikke er klart. Det er så enkle ting som hva de legger i «lukket lagring». Betyr det at det skal graves ned i bakken - eller bare at ikke alle i bedriften skal ha tilgang, spør Waterhouse.

Totallisten er utgangspunktet

Ifølge Fredrik Knudsen er det beste utgangspunktet for hvem som rammes av endringene i Datalagringsdirektivet, tilsynets egen liste over registrerte offentlige tilbydere.

- Den listen er nok den beste, og så kan du trolig fjerne de som bare tilbyr overføringskapasitet, avslutter seksjonssjefen.

Se hele listen her (PDF)

Les også
Datalagringsdirektivet er vedtatt
Les også
20.000 vil protestere mot Erna
annonse