Til hovedinnhold

Alle postbudene får iPhone

Ny app skal spare Posten for en million papirark i året.

Posten/Åsgeir Moe

Posten utstyrer alle postbudene sine med iPhone, og har laget en digital rutebok som skal gjøre det enklere å administrere 4000 budruter over hele landet. Det skriver Posten i en pressemelding.

Ruteboken skal gjøre det enklere å oppdatere informasjon om endringer i adresselistene. Posten leverer i dag post til 2,3 millioner husstander og bedrifter hver dag. En halv million personer flytter hvert år, og rundt 600 000 personer ønsker å få posten ettersendt eller oppbevart når de er på ferie. Inntil i dag har oppdateringer og ajourhold av adresselistene skjedd på papir, og rundt én millioner papirark har blitt skrevet ut hvert år for å holde postbudene oppdatert om endringer.

– Med ny digital rutebok effektiviserer vi postbudenes arbeid og sikrer rask oppdatering og ajourhold av postrutene, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Utviklet i samarbeid med budene

Det er IT-avdelingen i Posten som har utviklet den digitale ruteboken, men postbudene har vært med underveis i prosessen – blant annet ved å definere behov og ved å teste ut løsningen.

– Tilbakemeldingene fra postbudene er svært positive. Det gir oss stor tror på at løsningen vil gi ønskede resultater. Målet er at 4000 budruter skal ta i bruk den nye digitale ruteboken i løpet av året, sier Dag Mejdell.

Den digitale ruteboken inneholder sikkerhetsløsninger som skal hindre at sensitiv informasjon kommer på avveie. iPhone-telefonene til postbudene er heller ikke personlige, men knyttet opp mot den aktuelle postruten og den jobben budet skal gjøre på ruten. Hvis en telefon skulle komme på avveie, vil den være verdiløs for utenforstående, opplyser Posten.

Bedriftene investerer stadig mer i mobile arbeidsmetoder:
Debatten om moble arbeidsplasser er avlegs

annonse