Til hovedinnhold

– Matematisk umulig å lage «tenkende» roboter

Forsker skrur ned forventningene til kunstig intelligens.

Shutterstock

I populærkulturen har vi nok av eksempler på roboter som kan tenke som et menneske, og det er unektelig en spennende tanke. Ifølge forskeren Phil Maguire fra National University of Ireland og hans team, vil det imidlertid være matematisk umulig å lage bevisste, «tenkende» roboter, skriver New Scientist.

Med andre ord vil vi aldri kunne lage roboter som tenker og føler på måte som et menneske. Årsaken er, så vidt vi kan forstå, at menneskehjernen er så kompleks at det ikke er matematisk mulig å gjenskape de samme mekanismene i en robot. Absolutt alle sanseinntrykk og erfaringer tas med i betraktningen når en menneskehjerne skal vurdere noe nytt.

New Scientist bruker som eksempel at når vi ser en rød trekant, klarer ikke hjernen å registrere dette som en fargeløs trekant og en formløs rødfarge – hjernen integrerer dette automatisk.

XOR logic gate

Maguire peker på en utregningsmodell som kalles XOR logic gate når han påstår at roboter ikke vil være i stand til å tenke som et menneske.

Så vidt vi kan forstå dreier det seg om at menneskehjernen husker tidligere valg på en måte som gjør at den raskt og effektivt klarer å bryte ned ny informasjon. Ifølge Maguire vil ikke en robot være i stand til å integrere informasjon på samme måte. Angivelig er det matematisk umulig å programmere en robot til å foreta lignende vurderinger som det en menneskehjerne gjør i selve prosesseringen av ny informasjon.

Forskerens teori legger til grunn at menneskers minner og opplevelser lagres permanent i hukommelsen på ett eller annet nivå. Dersom det derimot blir bevist at menneskelige minner kan reverseres, omtrent som i filmen Evig solskinn i et plettfritt sinn, erkjenner imidlertid Maguire at teorien ikke vil holde mål.

En mer avansert forklaring på teorien finner du hos New Scientist.

Kanskje er det like greit at de ikke får menneskelig intelligens?
En av tre er jo allerede redd for roboter »

(Kilde: New Scientist)

annonse