Til hovedinnhold

Sony forbereder seg på krisetider

Tøffe tider krever harde tiltak!

Det er ikke bare lett å være et stort verdensomspennende selskap i disse dager. Selskaper som de siste 30, 40 og 50 årene bare har blitt større og større, og en helt naturlig del av vår hverdag, blir knust som fluer under en stor sko når finanskrisen får tak på dem.

Før det går så langt, er det flere firmaer som nå setter nødvendige tiltak i kraft for å forhindre totalhavari, og de største av de største er intet unntak. Sony ser nå at noe må gjøres for å holde hodet over vann i disse tøffe tider.

På kort sikt har Sony allerede begynt å produsere mindre, de har et mindre varelager, og de prøver å kutte ned på driftskostnader.

På lengre sikt kommer de til å justere prisene på produktene deres for å imøtegå økt interesse for yen, kutte ned på investeringsplanene og trekke seg ut av, eller senke fokus på drift av annet enn deres hovedprodukter. Sony satser på å senke investering i elektronikk-industrien med 30 % i året som kommer.

Flere av produksjonsplassene til Sony kommer også til å lide, blant annet de som befinner seg i områder der arbeidskraft er en kostbar vare, som ved fabrikker i Europa. Av de 57 plassene Sony har produksjon, har de planer om å stenge fem-seks av dem.

Som så mange andre selskaper i disse tøffe tider, må også Sony lette på arbeidskraften. Med hele 160 000 ansatte i elektronikk-delen av Sony, har de planlagt å si opp rundt 8000, altså 5 % av arbeidsstokken. Omplassering av arbeidskraft vil ikke spare de øverst i hierarkiet heller, så både samlebåndsansatte og kontorarbeidere må passe seg.

Hvordan alt dette vil påvirke oss forbrukere, blir spennende å se. Det er heller tvilsomt at Sony, som har stor markedsandel i omtrent alt av elektronikk, må trekke inn årene med det første. Men det er tydelig at ingen er helt upåvirket av den pågående finanskrisen.

(Kilde: Pressemelding)

annonse