Til hovedinnhold

Huawei stenges ute i flere land - i Norge får de store kontrakter

I frykt for spionasje forbyr flere land kinesiske Huawei å bygge ut mobilnettene deres.  I Norge får selskapet en helt annen tillit.

REUTERS/Philippe Wojazer

Amerikanerne har i mange år vært skeptiske til mobil- og utstyrsgiganten Huawei på grunn av frykt for spionasje.

Nå har president Trump signert et forbud mot at Huawei skal få bygge mobilnett eller selge sine telefoner via operatørene i USA.

I Norge har de to største mobilnettene derimot store innslag av kinesisk utstyr fra Huawei, og selskapet er nå i gang med å planlegge neste generasjons mobilnett her i landet.

Amerikanerne stoler ikke på sikkerheten i det kinesiske utstyret, og subsidierer heller operatører for å bygge med utstyr laget i allierte land. Dette bunner i frykt for spionasje og at det ikke er noe sikkerhetssamarbeid mellom vestlige land og Kina.

Og det er ikke bare amerikanerne som er skeptiske. Denne uken satte Australia også ned foten med et forbud mot Huawei og ZTE-utstyr i landets kommende 5G-nett. Australske sikkerhetseksperter pekte på Kinas nye lovendring i 2017 som sier at «enhver organisasjon eller medborger skal støtte og samarbeide med landets etterforskningsarbeid».

– Det er ikke vanskelig å se på denne loven og tenke «vent nå litt, hva betyr dette i forbindelse med internasjonal overvåkning?» uttalte Danielle Cave, senioranalytiker ved det australske politiinstituttet for internasjonal kyberkriminalitet, til det australske nyhetsnettstedet ABC News.

Vant utbyggingskontrakter for Telia og Telenor

Også i Europa har advarslene mot kinesisk mobilutstyr vært mange, og det har handlet primært om Huawei som er store både på nettverksutstyr og på telefonene vi bruker.

Det finnes flere tusen basestasjoner spredd over hele Norge. Bilde: Christian Delbert, Shutterstock

I Norge vant Huawei frem da både Telenor og NetCom skulle bygge ut de norske 4G-nettene for ni år siden. Siden den gang har de fått fornyet tillit, og bidratt med å forbedre nettene i de påfølgende årene. Nå jobber Huawei også tett med de norske teleoperatørene for å planlegge veien videre – inn mot neste generasjons 5G-nett.

Både Telenor og Telia sier til Tek.no at deres systemer er trygge, og at de har kontroll på hvem som har tilgang på nettverkene.

4G-nettene våre i dag består i stor grad av Huawei-komponenter, ettersom selskapet har vunnet de største kontraktene hver gang Telia og Telenor har bygget ut og modernisert radionettet. Andre potensielle leverandører, slik som Ericsson eller Nokia Networks har tapt anbud etter anbud.

Huaweis stadig større tilstedeværelse i det norske mobilnettet bekymrer en rekke fagfolk som Tek.no har snakket med. Bekymringen handler om at dette er komplekst utstyr som operatørene vanskelig kan vite alt om - det kan i verste fall tenkes å kunne fjernstyres fra andre land, så som Kina.

NSM: – Ikke god nok sikkerhet for gradert informasjon

– Moderne teknologi benyttet i infrastruktur er i meget stor utstrekning utviklet og produsert utenfor Norge. Norge kan således aldri være helt sikker på at produkter er i henhold til norsk nasjonal autonomi, heller ikke telekom, forteller informasjonssjef Trond Øvstedal i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Nasjonal autonomi handler kort forklart om at selve kontrollen av mobilnettene skal være på norske hender. De skal ikke kunne styres fra utlandet, enten det er snakk om Kina eller andre land.

– NSMs vurdering er at mobiltelefoner per i dag ikke har god nok sikkerhet til å benyttes til utveksling av gradert informasjon, forteller Øvstedal.

– Operatørenes valg om de vil slå seg til ro med blind tillit

Olav Lysne i Simula er ekspert på digitale sårbarheter og har skrevet bok om blant annet Huawei-usikkerheten. Han er tydelig på at slikt utstyr Huawei leverer til operatørene krever tillit mellom partene, ettersom det er vanskelig å kunne ha full kontroll et produkt produsert og installert fra en trejdepartsleverandør.

– Det er ikke teknisk mulig å undersøke funksjonaliteten til elektronisk utstyr. Vi vil alltid være henvist til å ha tillit til de som har laget utstyret, forteller Lysne, og fortsetter:

– Når det gjelder tillit er det vanlig å si «trust, but verify!» Problemet i denne sammenhengen er at «verify»-delen er umulig. Hvorvidt man vil slå seg til ro med «blind trust» er således et valg operatørene og myndighetene må ta.

Telenor medgir at deres basestasjoner, det vi kan kalle hele den «ytre» delen av nettet deres, er levert av Huawei. Samtidig sier de at det er feil å si at den kritiske delen av infrastrukturen er utelukkende levert av Huawei:

Anders Krokan i Telenor sier de bruker basestasjoner fra Huawei, men at de har god kontroll på hvem som har tilgang til disse systemene.
Tek.no

– Telenor Norge bruker basestasjoner fra Huawei. Vi bruker også et policy control og rating-system fra Huawei, men kjernenettets funksjon er ikke avhengig av dette. Telenor Norges kjernenett eller kjernen i underliggende IP- og transportnett, bruker ikke, og er ikke avhengig av Huaweis utstyr. Antakelsen om at «de kritiske delene av infrastrukturen i dag er 100 prosent Huawei» må bero på en betydelig misforståelse, svarer fungerende kommunikasjonsdirektør Anders Krokan i Telenor.

Krokan nevner også Norges sikkerhetslov, som mobiloperatører som Telenor og Telia må forholde seg til:

– Vi er underlagt sikkerhetsloven som krever mye av oss, blant annet at vi har et «autonomt nettverk» - det vil si at det driftes av oss fra Norge, og vi har god kontroll på hvem som har tilgang på systemer som drifter vårt nettverk.

Telia sier også at de er trygge på prosessene og rutinene de allerede har:

Telias Ellen Scheen sier at de er trygge på sine prosesser og rutiner.
Telia

– Telia Norge er også underlagt sikkerhetsloven, og vi følger selvfølgelig alle norske lover og krav fra myndighetene. Vi er trygge på at de prosessene og rutinene vi følger gjør at våre kunders trygghet og sikkerhet blir ivaretatt på en god måte, forteller Ellen Scheen, kommunikasjonsrådgiver hos Telia, i en e-post til Tek.no.

Denne sikkerhetsloven som både Telenor og Telia er underlagt, er imidlertid i ferd med å endre seg, noe Lysne påpeker:

– Den nye sikkerhetsloven inneholder bestemmelser som gir myndighetene mulighet til å stoppe enkeltinnkjøp til kritisk infrastruktur. Disse bestemmelsene er nye, og de forelå ikke da Huawei startet sitt inntog i operatørmarkedet. Det er rimelig å anta at denne problematikken var en av, kanskje flere, sterke motivasjoner for at disse bestemmelsene kommer på plass, forklarer Lysne.

Har blitt advart om tidligere

Dette er ikke første gang at det er blitt advart mot Huawei i Norge.

Norske PST (Politiets Sikkerhetstjeneste) var blant dem som uttrykte skepsis da Huaweis inntog i det norske mobilnettet ble diskutert blant annet i 2014.

– Det er et problem at det selskapet er fra et land vi ikke har et sikkerhetssamarbeid med, sa seksjonssjef Erik Haugland i PST til TV 2.

I 2012 besvarte daværende justisminister Grete Faremo spørsmål om Huawei fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Den gang hadde NSM allerede konstatert en risiko ved utstyret.

– I 2010 vurderte NSM hvorvidt sikkerhetsloven og lov om elektronisk kommunikasjon hadde mekanismer for å redusere risiko som beskrevet. Det ble innhentet vurderinger også fra Post- og teletilsynet (nå Nkom, red. anm.) i denne prosessen. NSMs daværende konklusjon var at det forelå en risiko, men at ingen av regelverkene var anvendelige, skrev Faremo i sitt svar til komiteen.

Hun fortsatte med å utdype at det ville bli jobbet med en gjennomgang av sikkerhetsloven, der også disse tingene vil bli sett på.

En ny sikkerhetslov er klar og ventes å tre i kraft neste år.

Huawei: – Vi leverer til 45 av verdens 50 største

Huawei tilbyr også nødnettløsninger. Her til lands er det amerikansk Motorola-utstyr som brukes i nødnettet.
Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Huawei og Kina har reagert kraftig etter Australias nye forbud som ble iverksatt denne uken. Selskapets australske kontor kalte avgjørelsen «et ekstremt skuffende resultat for forbrukere» via Twitter-kontoen deres, og poengterte at de har levert trådløs teknologi til Australia på en sikker og trygg måte i nesten 15 år.

En talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Lu Kang, fortalte at Kina uttrykket «alvorlig bekymring».

I denne saken har vi fremlagt Huaweis norske kontor for alle påstander fra sikkerhetsekspertene Tek.no har vært i kontakt med, hvor vi fikk dette som svar:

– Huawei har en stolt historie i Norge, og vi har 45 av verdens 50 største telekomoperatører på kundelisten, inkludert fra land som Tyskland, Frankrike, Sveits og Storbritannia. Huawei har bevist integritet på sikkerhetsområdet gjennom arbeid med over 500 kunder i 170 land. Sikkerhet er en svært viktig og integrert del av arbeidet vi gjør til daglig, og Huawei leverer produkter og tjenester i henhold til kunde- og myndighetskrav og revideres jevnlig etter disse. I en verden med knallhard konkurranse der våre produkter er del av en global verdikjede, har vi strenge retningslinjer for sikkerhet og sterke standarder og prosedyrer som gir sikre produkter, sier Cyber Security Officer i Huawei Norge Tore Orderløkken til Tek.no.

annonse