AMR – ATIs SLI-løsning

ATIs variant av den etter hvert så kjente SLI-teknolgien til NVIDIA har fått navnet AMR (ATI Multi Rendering). Mens løsningen fra NVIDIA er avhengig av en fysisk kobling mellom de to skjermkortene som man benytter, slipper man unna dette med ATIs løsning.

Med løsningen fra ATI er det bare å plugge inn to skjermkort - noen ekstra kobling skal ikke være nødvendig. Dette er også en løsning man finner på VIAs variant av SLI.

NVIDIAs SLI-løsning gir kun én PCIe x8-kanal til rådighet til hvert av skjermkortene, mens løsningen til VIA gir totalt 20 kanaler (16 + 4). Hva slags tekniske spesifikasjoner vi får se på dette området fra ATI er ikke kjent, men det får uansett neppe noe utslag for ytelsen hvorvidt man benytter 8, 16 eller 20 PCIe-kanaler.

AMR i RS482?
ATI har ikke kommet med noen brikkesett som støtter AMR enda. Dog er det absolutt muligheter for at vi kan få se noe til dette i RS482 og RX482 når de kommer.

Trolig er det også viktig for ATI å få teknologien på markedet så raskt som mulig. Jo lenger de venter, jo sterkere vil konkurrenten NVIDIA kunne vokse seg. Likevel får vi neppe se noe til AMR før tidligst i andre kvartal i år.

(kilde: The Inquirer)

Les også
VIA DualGFX støtter ATI-kort
Les også
NVIDIA SLI for Pentium 4
Les også
Enklere SLI-oppsett med ASUS
Les også
SLI-hovedkort ved årsskiftet
annonse