Tek.no

Nyhet

Krever 3G-navnet

Silje Gomnæs
28 Sept 2005 14:19

3G er for de fleste en forkortelse for tredje generasjons mobilnett, og er et annet ord for å beskrive UMTS-nettet.

Det er imidlertid ikke alle som er enig i den vide bruken av 3G-navnet.

De siste dagene har danske mobiloperatører, deriblant TDC, mottatt et brev hvor det kreves at de slutter å benytte navnet 3G i sin markedsføring for UMTS-tjenester.

Brevet er fra den danske IT-forhandleren 3G. 3G skriver at det er de som har retten til varemerket 3G, fordi de var først ute med navnet.

IT-bedriften 3G ble dannet i 1998, tre år før danske mobiloperatører begynte å kjøpe sine lisenser for UMTS-standarden.

Michael Henneke, direktør i 3G, forteller til den danske nettsiden ComON at det de mener er misbruk av deres varemerke har blitt et problem for bedriften:

- Vi har gått til dette skrittet fordi det er et problem for oss at vårt varemerke blir benyttet til markedsføring av UMTS-produkter. Vi mener at når TDC går i gang med en massiv markedsføring under 3G-navnet, og med en logo som ligner vår, så er dette en krenkelse av vårt varemerke, sier han.

- Litt i seneste laget
Henneke innrømmer imidlertid at det muligens hadde vært på sin plass å klage på dette før nå:

- Vi burde nok ha vært litt tidligere ute, men årsaken er altså at vi nå kan se at 3G er blitt en alminnelig betegnelse, som kan skape tvil om det er et av våre produkter eller et produkt fra en konkurrent. Samtidig selger TDC de samme Vodafone-datakort som vi, og dette vil skape forvirring, sier han til ComON.

3G har foreløpig ikke tatt stilling til hva de kommer til å gjøre hvis de danske mobiloperatørene velger å ignorere deres apell.

Operatøren TDC sier til ComON at de først vil vurdere brevets innhold i samråd med sine jurister før de bestemmer seg for hva de skal gjøre med saken.

(Kilde: ComON)

Les også
Telenor redder barna
Les også
Forbyr bråkete frosk
Les også
Mobilsjalusi til besvær
annonse

Les også