Slik slår svenske skattemyndigheter ned på svart kryptovalutahandel

Skattemyndighetene i Sverige har begynt å slå ned på manglende rapportering av kryptovaluta, melder den svenske avisen Dagens Industri.

Høsten 2017 stablet det svenske Skatteverket på beina et initiativ som skulle forhindre at kryptovaluta ble brukt til hvitvasking av penger og finansiering av kriminalitet. Dette har gitt resultater – blant annet i av at et tjuetalls svensker har fått oppjustert skatten med til sammen omtrent 4 millioner svenske kroner. I tillegg kommer straffeskatter på nærmere 900 000 kroner.

I disse tilfellene har det ikke trengt være mer komplisert enn at folk har unnlatt å oppgi inntekter fra handel med kryptovaluta. Akkurat som i Norge anses dette som skattbare gevinster og må følgelig innrapporteres til Skatteverket.

– Har våre metoder

Å spore kryptovalutatransaksjoner er ikke spesielt vanskelig, men å finne ut hvem som står bak transaksjonene, eller hva transaksjonen gjelder, er en stor utfordring. Men en viss suksess har de tydeligvis hatt likevel.

– Vi har utviklet våre metoder for å hente inn informasjon og få tilgang til de som ikke har rapportert inn. Akkurat hvordan vi gjør det er hemmelig, sier Henrik Kisterud i Skatteverket til Dagens Industri.

Fokusområde også i Norge

Her hjemme i Norge har heller ikke Skatteetaten planer om å la kryptovaluta­spekulantene slippe unna sånn helt uten videre.

– Skatteetaten vil i behandlingen av årets skattemelding blant annet fokusere på kryptovalutahandel, får vi vite av Ernst Larsen, en av etatens medierådgivere.

Siden dette ikke er noe som dukker opp i skattemeldingen automatisk, er hver enkelt nødt til å selv rapportere inntekter, tap og/eller verdier i kryptovaluta. Manglende eller feil opplysninger i skattemeldingen kan gi grunnlag for ileggelse av tilleggsskatt.

– Det finnes eksempler på at det er avdekket manglende rapportering av krypto­valuta i skattemelding i Norge også, uten at vi kan tallfeste dette, sier Larsen videre.

For ordens skyld: Skatteetaten har ennå ikke begynt å behandle årets skattemelding.

Eksempler og mer utfyllende informasjon om rapportering av kryptovalutahandel finnes for øvrig på Skattetatens hjemmesider.

Tvilsom lønnsomhet:
Dette er prisen på å utvinne én bitcoin i Norge >>>

(Kilde: Dagens Industri)

Les også
HTC skal slippe en kryptovaluta-mobil
Les også
Kryptominerne selger unna: Finn.no flommer over av miningutstyr
Les også
Google slår ned på kryptovaluta
Les også
Alt du trenger å vite for å skjønne blokkjeder, og litt til
Les også
– Samsung lager sine egne Bitcoin-brikker
Les også
Nordea forbyr alle sine ansatte å handle Bitcoin og andre kryptovaluta
annonse