Tek.no

Nyhet

Nye regler gjør mobilen dyrere

27 Aug 2007 10:31

Dagens regelverk gjør at alle som får mobil betalt av arbeidsgiver må betale skatt for denne fordelen. Eventuelle innholdstjenester brukeren kjøper via mobilen vil imidlertid ikke omfattes av denne beskatningen.
Betales det for ting som blant annet musikk på mobilen, avgift på parkeringsautomater og ved innsamlingsaksjoner vil det ikke føre til noen ekstra mobilskatt. Bruken av slike tjenester skal allikevel rapporteres inn som ekstra inntekt, og således beskattes som en del av inntektsgrunnlaget. Allikevel er det få arbeidsgivere som tar denne jobben.
Slik kan faktisk Skatteetaten enkelt lures. Eventuelle uoppmerksomme sjefer kan også lures til å betale langt mer enn det som egentlig ligger i avtalen om fri mobil.

Les også:
- Mobilskatt svekker beredskapen
- NetCom frykter mobilskatten
- EU-skatt på SMS
Snart slutt
Nå kan det imidlertid snart være slutt på dette ”smutthullet”. Skatteetaten jobber nemlig sammen med Post- og teletilsynet for å utrede hva som skal karakteriseres som innholdstjenester. Dette er et punkt som spesifiseres på mobilfakturaene.
- Da kommer det til å bli mye enklere for arbeidsgiver å se hva som er hva, sier rådgiver Lars Bækken i Skatteetaten til DinSide.
For med denne oversikten skal arbeidsgiver enklere kunne gå gjennom de ansattes fakturaer og rapportere inn bruken av mobilen. Arbeidsgivere som ikke gjør dette vil kunne risikere økonomisk straff.
- Vi forutsetter at arbeidsgiverne etterlever disse reglene, og gjør de ikke, risikere de å bli ilagt tilleggsavgifter, og arbeidsgiverne risikerer ekstraskatt, sier Bækken til DinSide.
Bækken forteller videre at 4- og 5-sifrede numre, samt 820- og 829-numre vil karakteriseres som innholdstjenester.

annonse

Les også