Til hovedinnhold

EU: Piratkopiering øker det digitale musikksalget

Ingen grunn til panikk, ifølge diger undersøkelse.

iStock, 153571

Tidligere denne måneden omtalte vi en amerikansk studie, som viste at nedleggelsen av fildelingsnettstedet MegaUpload førte til mer penger i kassen til filmindustrien. I samme slengen nevnte vi en tidligere studie, som viste det stikk motsatte.

I en annen sak mener regissøren bak Game of Thrones at piratkopier ikke skader serien. Nå har det fremkommet atter en mening om hvorvidt piratkopiering skader salget av opphavrettbeskyttet materiale – og denne gangen fra selveste EU. Deres konklusjon er at musikkindustrien ikke burde bekymre seg så mye for piratkopiering.

Lite forskning på feltet

Instituttet for studier innen prospektive teknologier, ved Europakommisjonens forskningssenter, har nemlig publisert en studie basert på surfevanene til 16 000 europeiske Internett-brukere.

– Det er temmelig stor enighet om de negative effektene piratkopiering på nett har på salg av fysiske musikkprodukter. Effekten fra illegalt musikkforbruk på lovlige, digitale alternativer, har dog ikke blitt viet mye oppmerksomhet, skriver forskerne.

Ut fra dette gikk de i gang med å analysere mer enn 4,5 millioner klikk, fordelt på nesten 800 forskjellige musikk-nettsider av både lovlig og ulovlig art. Selv om det på detaljnivå var forskjeller mellom enkelte land, pekte alle resultater i samme retning.

Ville ikke kjøpt musikk ellers

– Det kommer kanskje som en overraskelse, men vi har ikke funnet noen bevis på at digitalt musikksalg lider under piratkopiering. Selv om det er viktige forskjeller mellom enkelte land, viser våre funn tvert imot at det kan være en liten komplimentæreffekt mellom disse to forbrukskanalene, heter det i studien.

– Det ser ut til at mesteparten av musikk som blir brukt ulovlig, ikke ville blitt kjøpt dersom ulovlige delingsnettsteder var utilgjengelige. Denne effekten vises enda bedre ved bruken av strømmesider, hvor vi ser at slik aktivitet kan stimulere salget av digital musikk.

Forskerne skriver videre at en overfladisk fortolkning av tallene, viser at lovlig salg av digital musikk ville vært 2 prosent lavere dersom alle piratnettsteder ble tatt ned. For nettsider som lar deg strømme musikk, er denne effekten litt over dobbelt så stor.

Ser ikke på fysisk salg

Studien konkluderer med at musikkindustrien ikke trenger å anse piratkopiering som en voksende trussel, og at forskernes funn er i tråd med tidligere forskning på feltet. Dette samsvarer med, og står ikke i motsetning til, at digital piratkopiering fører til nedgang i fysisk musikksalg, heter det i studiens konklusjon.

Selv om de også fastslår at piratkopiering ikke skader digitalt musikksalg, vil forskerne likevel ikke gi noen anbefalinger til lovgivere.

Dette skyldes at de utelukkende har sett på den digitale delen av markedet for musikk. Likevel understreker de at nettopp dette er et område i svært sterk vekst, med en økning på over 1000 prosent mellom 2004 og 2010 – som bare ser ut til å vokse sterkt videre.

Dette rimer med hva musikkindustrien oppgir i sine egne regnskapstall:
Musikkbransjen vokser for første gang siden 1990-tallet, takket være Internett »

(Kilde: Rapport, European Comiission Joint Research Centre IPTS)

annonse