Neste måned avgjør USA Internetts fremtid

Det nærmer seg klimaks for nettnøytralitetsdebatten.

I hele fjor var det såkalte nettnøytralitsprinsippet et hyppig diskutert tema i USA. Diskusjonen går i hovedsak ut på om reglene for Internett skal bevares slik de er i dag, eller tillate bredbåndstilbydere å ta seg bedre betalt for å håndtere trafikken til ressurskrevende tjenester. For eksempel blir streamingtjenesten Netflix ofte nevnt i denne sammenheng.

En annen måte å se det på er at veletablerte aktører, som Netflix igjen, muligens kan kjøpe seg et fortrinn i markedet dersom nettnøytraliteten oppheves. Det vil trolig bli vanskeligere for nye aktører på Internett å komme i gang, dersom de først må betale halve startkapitalen sin til bredbåndsleverandørene ved oppstart.

Derfor har mange personer og selskaper i USA, deriblant president Barack Obama og –enda en gang – Netflix, tatt til orde for å frede nettnøytraliteten. De fleste ønsker tilsynelatende å bevare spillereglene for Internett slik vi kjenner dem i dag, med unntak av bredbåndstilbyderne.

Den beste måten å gjøre dette på synes å være en klassifisering av Internett som en «Title II utility». Dette innebærer en regulering av Internett fra myndighetenes side på nesten lik linje med telefoni. Noe slikt ville gjort det umulig for bredbåndstilbyderne å forskjellsbehandle Internett-tjenester ved levering av hastighet eller kapasitet.

Avgjørelsen faller 26. februar

Etter mange måneder med debatt og folkeaksjoner til støtte for nettnøytralitet i USA, nærmer vi oss nå en endelig avgjørelse. Den er det Federal Communications Commission (FCC) som til slutt må ta.

Nå melder Cnet at FCC-sjef Tom Wheeler vil sende ut et utkast til et lovforslag i starten av februar, som trolig vil dreie seg mest om nettnøytralitet og regulering av bredbåndstilbydere. 26 februar vil de med stemmerett i tilsynet stemme over hva som vil skje med Internett videre.

Kan få betydning i Norge også

Avgjørelsen i USA vil utvilsomt få betydning også i Europa og resten av verden også, enten direkte eller indirekte.

I Norge er bredbåndstilbyderne allerede underlagt en viss regulering fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom, tidl. Post- og teletilsynet). Her til lands er det en såkalt samregulatorisk tilnærming til nettnøytralitet, som vil si at både tilsynet og markedsaktørene er med på å bestemme retningslinjene.

Rekordmange bryr seg om Internetts fremtid
Nettnøytralitet går forbi puppeglipp på klagetoppen i USA »

(Kilder: Cnet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)

annonse