Til hovedinnhold

Slik blir utviklingen av mobilt bredbånd

De norske operatørene mener nemlig at markedet er umodent, og at vi vil se store endringer på mobilt bredbåndstilbudet i tiden framover. For øyeblikket har vi tre store aktører på det norske markedet – Telenor, Netcom og Ice.net – som alle mener at kundene vil oppleve høyere hastigheter og lavere priser de neste årene, og at det vil bli stadig mer populært med mobilt bredbånd.

En teleanalytiker mener derfor at det er helt avgjørende for de tre leverandørene å legge opp en fornuftig markedsstrategi som dekker kundenes etterspørsel etter kapasitet, dekning og pris hvis de vil oppnå suksess med mobilt bredbånd. Å fokusere på kapre flest mulig kunder nå i oppstartsfasen er ikke nødvendigvis det lureste, skal vi tro teleanalytikeren.

Umodent marked

I Sverige og Danmark, og flere andre europeiske land, er langt rimeligere å bruke mobilt bredbånd enn det er her i Norge. I Sverige betaler du for eksempel 125 norske kroner for 5 GB per måned, altså rundt en tredjedel av prisen de norske operatørene krever for såkalt fri bruk. Svenskene ligger også lenger fremme enn Norge når det gjelder hastighet på mobilt bredbånd. Teleanalytiker John Strand i Strand Consult mener at det er flere årsaker til at det er forskjeller på Norge og de øvrige nordiske landene, når det gjelder å penetrere – eller slå igjennom – på det mobile bredbåndsmarkedet. Strand Consult har nylig laget en rapport som omhandler markedsstrategier for det mobile bredbåndsmarkedet.

- Når man ser på Norge i forhold til Danmark, Sverige og Finland så er det ingen tvil om at størrelsen av landene, den lokal konkurransesituasjonen, samt de gjeldene nett-samarbeidene vil ha innflytelse på priser og dermed hvor høy penetrasjonen blir, sier Strand til Mobilen.no.

- Når det er sagt så viser våre analyser i rapporten Successful Strategies for the Mobile Broadband Market at en høy penetrasjon er like sikkert som at det kommer snø på fjellet om vinteren. På den annen side er det ikke sikkert at alle operatører i markedet kan forrente de investeringene som de står overfor når de skal rulle ut sitt mobile bredbånd og levere den kapasiteten kundene etterspør, legger han til.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Alltid billigst datatrafikk

Teleanalytikeren mener at Telia Sonera og Tele 2 – som driver et felles mobilnett – er i en særegen posisjon på det svenske mobilt bredbåndsmarkedet til å til en hver tid produsere biligere datatrafikk enn konkurrentene, på grunn av at de ifølge Strand sitter på 76 prosent av abonnementene og 65 prosent av inntektene. Som den største aktøren på mobilt bredbånd i Norge, er det naturlig å tro at Telenor er i en lignende posisjon på det norske markedet. Informasjonssjef i Telenor Atle Lessum sier imidlertid til Mobilen.no at han er usikker på hvordan deres markedsposisjon vil påvirke prisingen av mobilt bredbånd i tiden framover.

- Hvordan vår markedsposisjon i Norge vil påvirke vår prising av mobilt bredbånd framover gjenstår å se. At prisene vil gå ned på sikt er sannsynlig, det samme gjelder introduksjon av nye abonnement med andre prisningsmodeller. Dette er en helt naturlig utvikling etter hvert som tjenester og et marked utvikler seg fra en introduksjonsfase, sier Lessum.

Godt rustet

Lessum sier videre at Telenor er i en sterk posisjon på det norske mobilt bredbåndsmarkedet, og at han ikke ser noe i veien med å ha fokus på å skaffe mange nye kunder til tross for et umodent marked, slik Strand antydet.

- Vi søker selvsagt alltid å ha en sunn markedsstrategi, og vi ser ikke at det er i konflikt med rask økning av kundemassen. Ellers har Strand rett i at det er stordriftsfordeler også for Mobilt bredbånd slik at Telenor med sterk en markedsposisjon er godt rustet til å tilby best brukeropplevelse og konkurransedyktige produkter for våre kunder, sier Lessum.

- Det er også viktig at man ser denne tidlige fasen av den mobile bredbåndsutviklingen i Norge, og dagens priser, i et geografisk perspektiv. Norge er et langstrakt land, folk bor overalt og har hytter over alt, legger han til.

Artikkelen fortsetter under bildet.


Informasjonssjef i Telenor Atle Lessum.

Kostbart å bygge ut nettet

En stor utfordring for utviklingen av mobilt bredbånd i Norge er at det norske terrenget ikke er ideelt med tanke på utbygging og forbedring av mobilnettene, i tillegg til at vi har et lavere folketall og en befolkning som bor mer spredt i forhold til andre nordiske land. Lessum mener at et prisfall ikke nødvendigvis vil være til det beste for kunden.

- Det er kostbart å bygge ut for alle og for alle behov. Et raskt prisfall mot nivåer sett i enkelte andre land i Vest-Europa der befolkningstettheten er langt høyere, vil ikke nødvendigvis alltid være i kundenes interesse. Konsekvensen kan bli slik man ser enkelte steder at man bare vil bygge i byene for å være med i priskonkurransen, og at kundene til syvende og sist risikerer å få et dårligere produkt. Telenor bygger ut turbo-3G i steder med helt ned til 200 innbyggere i løpet av året, avslutter Lessum.

Spår lavere priser

Administrerende direktør i Ice.net Matthias Peter sier at de ønsker å være en pådriver for lavere priser og videreutvikling av mobilt bredbånd i Norge. I dag ligger prisen på fri bruk av mobilt bredbånd fra Ice.net 25 prosent lavere enn konkurrentene, til tross for at Ice.net har færre kunder enn både Telenor og Netcom. Peter hevder imidlertid at Ice.net står på egne ben – med sitt eget nett – og er derfor verken avhengig av Telenor eller Netcom når det gjelder prissetting på mobilt bredbånd.

- Forholdene ligger til rette at Ice.net fortsatt er en pådriver - både som den som fremprovoserer utviklingen av mobilt bredbånd og prisnivået. Vi er ikke avhengig av andre operatører gjennom at vi representerer egen infrastruktur, sier Ice-sjefen til Mobilen.no.

- Jeg spår et prisnivå i Norge på 249 - 299 i et 1-2 års perspektiv på fri bruk, legger han til.

Fri bruk erstatter ”off-peak”

Den sterke veksten i mobilt bredbånd det siste året har først og fremst vært et resultat av at de fleste kundene har valgt abonnementer som gir deg fri bruk på kvelder og helger – ofte kalt ”off-peak” – men Ice-sjefen tror det vil bli mer populært med abonnementer som gir fri bruk – eller flatrate – i tiden framover.

- Hovedveksten i Norge så langt i 2008 har vært på "off-peak" produkter - noe som viser at markedet virkelig er umodent enda. "Off peak" produkter kommer til å forsvinne fordi de ikke passer med en lønnsom forretningsmodell for mobilt bredbånd. Flatrate vil være langsiktig det markedet vil ha, sier Peter.

Artikkelen fortsetter under bildet.


Administrerende direktør i Ice.net Matthias Peter.

Lavere kostnader, lavere pris

Peter mener at Ice.net har et fortrinn på det norske markedet fordi de bruker lavere frekvenser i sitt nett enn Telenor og Netcom, noe som gir langt bedre dekningsgrad enn 3G. Ice.net trenger derfor ikke å bygge og vedlikeholde like mange basestasjoner som Telenor og Netcom for å oppnå god dekning. Dette vil ha en betydning for kundene, ettersom de totale kostnadene til operatøren påvirker prisen de må til slutt.

- Drifts- og investeringskost i Norge er vesentlig høyere for å oppnå samme dekningsgrad - med dertilhørende kapasitet for mobilt bredbånd – sammenlignet med Sverige. Når en regner med cirka 150.000 kroner driftskost per basestasjon per år så har det betydning om du trenger 10 eller 250 basestasjoner i et gitt område. Lave frekvenser gir oss et konkurransefortrinn, avslutter Peter.

Satser hardt på å bygge ut nettet

Informasjonssjef i Netcom Øyvind Vederhus er tilsynelatende enig i at det å utvide kapasiteten i nettet er en utfordring i det norske landskapet. Han er også til dels enig med teleanalytikeren Strand i at å skaffe seg så mange abonnenter som mulig – fortest mulig – ikke er den beste strategien når det gjelder å etablere et godt mobilt bredbåndstilbud i et ferskt marked. Vederhus mener også at Telenor på ingen måte er i en overlegen posisjon på det norske mobile bredbåndmarkedet.

- Antall abonnenter har ikke nødvendigvis så mye å si med det første. Det er et ungt marked, men når vi har et godt produkt så vil også kundene komme. Både vi og Telenor satser hardt på mobilt bredbånd og bygger ut nettene våre, sier Vederhus til Mobilen.no.

- Jeg synes vi har ok priser på mobilt bredbånd i Norge. Netcom har et abonnement som lar deg surfe på kvelden og i helgene for 99 kroner. Du finner ikke billigere enn det, legger han til.

Artikkelen fortsetter under bildet.


Informasjonssjef i Netcom Øyvind Vederhus.

Fastpris på gigabytes

I andre europeiske land har det blitt mer vanlig å betale en fast månedspris for en viss mengde data. For eksempel i Østerrike kan du få 15 GB kapasitet med opptil 7,2 MB hastighet for 15 euro – rundt 120 kroner – i måneden. Vederhus tror at vi kan komme til å se lignende prisplaner også i Norge i årene som kommer.

- Så og så mange gigabyte til den og den prisen vil vi helt sikkert se i Norge også. Men det er forskjellige markeder, og vi ser utviklingen når markedet modnes. Da blir det tøffere konkurranse. Det begynner nå, men vi trenger litt tid, sier Vederhus.

- Foreløpig ligger vi bak en del land når det gjelder mobilt bredbånd, men det går forrykende fort. Vi får bedre turbo-3G-dekning dette året, og satser på å introdusere LTE i 2010, avslutter Vederhus.

Fra ungt til modent marked

Alle operatørene vi har snakket med vil tilsynelatende satse sterkt på å kunne tilby deg mobilt bredbånd i årene som kommer. Også Tele 2 har nylig lansert mobilt bredbånd, og vil på sikt kunne bli et godt alternativ til Telenor, Netcom og Ice.net. Flere teleanalytikere – deriblant John Strand – er fullstendig overbevist om at mobilt bredbånd er noe folk flest vil ha i fremtiden, og at det vil også komme til å overta for vanlig bredbånd over fastlinje.

I løpet av to-tre år vil mobilt bredbåndskunder oppleve langt høyere hastigheter enn i dag, særlig ved introduksjonen av den nye teknologien LTE, som vil i stor grad erstatte dagens 3G og turbo-3G. Men før LTE-teknologien kommer – sannsynligvis i 2010 – vil det skje andre forbedringer når det gjelder hastighet og kapasitet på de eksisterende nettene vi har i Norge. Modningsprosessen har startet.

Mer om
annonse