Tek.no

Nyhet

Flatskjerm - en brannfelle

Bjørn B Brøndbo
19 Sept 2008 17:06

Fra og med i morgen vil Post- og teletilsynet begynne å ta stikkprøvekontroller i TV-butikker over hele landet for å sjekke om nye flatskjermer er utstyrt med galvanisk skille før de forlater butikken. PT har med vekslende hell prøvd å få TV-forhandlerne å gjøre dette siden juli 2007. Nå vil de tvinge dem, ved å bøtelegge butikker som unnlater å følge vedlegget.
Overspenning i kabelnettet
Når en flatskjerm med jordet støpsel kobles til et kabel-TV-nett, kan det gå store strømmer fra kabelnettet gjennom kabelen. Da oppstår det overspenning i kabelnettet som både kan gi støt og øke brannfaren. Der samme gjelder PC-er med jordet støpsel og TV-kort som er koblet til kabel-TV-nettet.
Galvanisk skille = mantelstrømfilter
Løsningen er svært enkel: Et galvanisk skille som også kalles et mantelstrømfilter, kobles mellom antenneledningen og kabel-TV-mottakeren. Det ser vanligvis ut som en kort kabel, og koster omlag 100 kroner i TV-butikkene.
Noen kan klare seg uten
•  Hvis du har kabel-TV og flatskjerm med jordet kontakt og støpsel, bør du altså anskaffe et galvanisk skille snarest mulig.
•  Flatskjermer med ujordet støpsel som står i en ujordet kontakt, trenger ikke galvanisk skille.
•  Flatskjermer som er koblet til parabol, bakkenett eller bredbånds-TV trenger heller ikke galvanisk skille.


Et galvanisk skille kan se sånn ut - eller sånn ut. Det er en billig forsikring mot brann - og elektriske støt.
Alle må kjøpe det
Post og teletilsynet pålegger imidlertid TV-forhandlerne å selge galvanisk skille sammen med ALLE nye TV-apparater med jordet støpsel. - Vi bryr oss ikke om hva apparatet skal kobles til, men ønsker å fokusere på brannsikkerheten, sier overingeniør Svein Roar Jonsmyr hos PT til Teknofil. - Hensikten er å sørge for at alle som bruker flatskjerm er trygge.  Kundene vet ikke alltid hvor signalet kommer fra. De plugger bare kabelen i en kontakt. Dessuten er det greit å ha det galvaniske skillet hvis TV-en senere skal flyttes og kobles til i en annen bolig, sier han.
Spørsmål og svar
Noen TV-er har jordet strømkabel med en liten "klump" på ledningen. Er det et galvanisk skille?
- Nei, og det den blokkerer uansett ikke overledning fra kabel-TV-nettet.
- Er det noen fare hvis støpslet eller kontakten ikke er jordet?
- Nei, da trenger du ikke galvanisk skille.
- Fungerer lynvern (overspenningsvern med forskjellige filtre) som galvanisk skille?
- Nei, ikke de som bare håndterer strømkabler.
- Har det oppstått mange branner på grunn av overspenning i kabel-TV-nettene?
- Det er ofte vanskelig å dokumentere brannårsak, og det er store mørketall. Men det selges over 500.000 flatskjermer i år, og vi vil være føre var.
- Hvordan vil PT forsikre seg om at TV-forhandlerne leverer galvanisk skille sammen med TV-ene?
- Vi vil foreta stikkontroller i butikkene, og ilegge tvangsmulkt til de som ikke følger opp.
- Hva med nettbutikkene?
- De må endre kjøpekurvene sine. Når kunden bestiller flatskjerm, vil det dukke opp en dialogboks der kunden må krysse av hvis han IKKE vil ha galvanisk skille.
- Risikerer vi avkorting i forsikringen, hvis det oppstår brann og vi mangler galvanisk skille?
- Det er opp til forsikringsselskapet, sier overingeniør Svein Roar Jonsmyr til Teknofil.


Kontrollører fra Post- og teletilsynet i Lillesand vil begynne å ta stikkprøvekontroller i TV-butikker rundt om i landet.

Les også
Slik henger du TV-en på veggen
Les også
Hvor viktig er denne?
Les også
Lynvernet tar støyten
annonse

Les også