NyhetiPhone-triks

Skriv raskere med "stenografi-funksjonen"

Slik unngår du å skrive lange setninger mer enn én gang.

Når du har lagt til en ny tastesnarvei, dukker den valgte teksten opp så snart du skriver forkortelsen.

Hvis du ofte skriver den samme frasen, kan du spare mye tid på å opprette en tastesnarvei på iPhone eller iPad. Dette fungerer ved at du definerer en selvvalgt forkortelse for en lengre tekstfrase. Neste gang kan du bare skrive inn forkortelsen, så vil mobilen automatisk foreslå å bytte ut forkortelsen med den lange teksten. Det hele fungerer nesten som en utvidelse av den vanlige autokorrigerings-funksjonen.

Slik lager du dine egne forkortelser:

  • Velg Innstillinger -> Generelt -> Tastatur .
  • Gå nederst på siden og velg Legg til ny snarvei.
  • Tast inn en setning eller et ord du vil forkorte, og så en valgfri snarvei.
  • Trykk Arkiver

Denne typen tastesnarveier fungerer overalt hvor autokorrigering fungerer, for eksempel når du skriver SMS-er eller en ny e-post-melding. Etter at du har tastet forkortelsen, dukker det opp et ordforslag som du kan godta ved å trykke mellomromstasten.

Flere smarte triks:

annonse