Til hovedinnhold

Vil få slutt på telefonsvindel

Operatører går sammen om tiltak.

Telefonsvindlerne vil gjerne ringe fra nummer du stoler på, og da later de gjerne som de bruker kjente nummerserier fra store norske bedrifter eller kommuner. Nå  sperres mulighetene for det av Norges store operatører.
Niklas Plikk, Tek.no

Svindeltelefoner som oppgir å være fra selskap norske forbrukere stoler på har et stort omfang, og mange av dem ser ut til å ringe fra norske telefonnummer - uten at de faktisk ringer fra Norge.

I dag melder norske operatører at de sperrer muligheten for å bruke norske fastnettnummer når det ringes inn i norske nett. Det kutter muligheten for å eksempelvis utgi seg for å være kommuner eller kjente selskaper med store fastnummerserier.

– De siste årene har det vært en eksplosiv vekst av tilfeller der kriminelle aktører har misbrukt norske telefonnumre i svindelforsøk. Selv om de har ringt fra eller via utlandet, har de med relativt enkle grep kunnet «gjemme seg» bak norske fastnettnumre, forklarer Thorbjørn Busch, senior sikkerhetsrådgiver i Telenor.

Startet tiltak mot mobilnummer i fjor

ITAKT, en organisasjon som består av Telenor, Telia, Ice og GlobalConnect medgir imidlertid at det bare er fastnummer som sperres, og dermed gjøres ingen endringer i måten svindelen behandles på der den eventuelt benytter seg av norske mobilnummer.

Det er allerede tiltak mot denne typen såkalt nummer-«spoofing» i nettet. Spoofing er når noen får det til å se ut som de ringer fra et annet nummer enn de egentlig bruker.

Denne typen fremgangsmåte har ført til at både bedrifter og mobileiere tidvis har fått henvendelser tilbake med spørsmål om hvorfor de har ringt, når det egentlig har vært noen andre som har brukt numrene.

Samtale med lange nummer blir værende

En annen fremgangsmåte som ikke berøres av den nye satsingen er der svindlerne rett og slett ringer fra sitt eget utenlandske nummer helt inn til norske brukere.

Her er det også andre fallgruver. Som når svindelforetaket ringer eller melder deg for å få deg til å ringe eller tekste tilbake igjen. Det kan ha en skyhøy pris på regningen.

Noen bedrifter må tilpasse seg

Organisasjonen som arbeider mot kriminalitet i telenettene forklarer for øvrig at enkelte legitime norske selskaper driver på en måte der kundetjenester gjøres fra utlandet, men likevel ringer med norske nummer. Enkelte av disse kan måtte legge om praksisen for å fortsette å ringe ut med norske nummer.

– Fremover må leverandøren ha et fast tilgangspunkt i Norge for å kunne benytte seg av et norsk fastnettnummer. Samtalene kan altså fortsatt komme fra utlandet opprinnelig, men de må altså transporteres via dette norske tilgangspunktet - som bare kan leveres fra seriøse aktører med samarbeidsavtaler med norske teleoperatører, sier Øyvind Kristiansen i Telia.

annonse