Tek.no

Nyhet

SCO Group slår tilbake

27 Aug 2009 10:02

SCO Group saksøkte i sin tid en rekke selskaper og påsto at Linux hadde stjålet drøssevis av patentert og beskyttet kildekode fra Unix. Etter flere år med konflikter virket det lenge som om SCO Group skulle tape kampen samt til syvende og sist gå konkurs som følge av de enorme ressursene de la ned i kampen.

Denne uken ble det imidlertid et lite lyspunkt for SCO da selskapet fikk delvis medhold i en ankeinstans som opphever en tidligere kjennelse på at Novell har opphavsretten til Unix.

Det skal legges til at retten oppretthold kjennelse på at SCO fortsatt skylder Novell "royalties".

Ifølge SCO Group er man fornøyd med ukens kjennelse siden man nå må gå nye runder på å finne ut hvem som faktisk eier opphavsrettigheten til Unix.

SCO har rettet søksmål i milliardklassen både mot Novell og IBM.

Dersom sakene gjenopptas i større grad, er det stor sjanse for at vi vil se gjenopptatt aktivitet fra SCO sin side på å be om "lisenspenger"fra større selskap der Linux dominerer i serverparken.

(Kilde: Cnet)

Les også
Skype for Linux blir åpen kildekode
Les også
FreeBSD 8.0 neste måned
Les også
Linux-kjernen utvikles i rekordfart
Les også
Spesialløsning for Linux på mainframe
Les også
Linux-desktop truer Windows
annonse