Til hovedinnhold

IKT-Norge med miljøsatsning

IKT-Norge sammen med flere av de største IT-selskapene her til lands har lansert Grønn IT-prosjektet. Grønn IT er en ny satsning fra den norske IKT-bransjen som skal sette fokus på miljø.

- Vi er ydmyke når vi nå setter fokus på klimautfordringen i vår egen næring. Vi erkjenner at vi er en del av problemet, men vi er også en del av løsningen når det gjelder klimautfordringen. Våre medlemsbedrifter jobber steinhardt hver dag for å utvikle kompetanse og lage løsninger som er mindre belastende for klimaet. Dette skal vi vise frem, sier generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff.

- Sammen med norske miljømyndigheter ønsker vi også å påvirke internasjonale produsenter og EU for å bidra til mer miljøvennlige produkter. Samtidig skal vi jobbe med praktiske tiltak for å kutte eget energiforbruk, avslutter Hoff.

En undersøkelse som ble utført av IBM til denne lanseringen viste at norske IT-sjefer har lite fokus på miljøet. Over halvparten av de spurte brydde seg lite om hvor mye strøm IT-systemene brukte da det ikke var en del av budsjettet.

Grønn IT skal også jobbe mot myndighetene. I følge Per Morten Hoff i IKT-Norge er Norge et U-land å tenke med tanke på miljøegenskaper. Det er kun kort tid siden Energy Star ble innført hos myndighetene. I Sverige har miljøegenskaper vært en sentral del av offentlige anbud i en årrekke.

Det er noe Norge gjør bra. Elretur er en svært vellykket satsning som resirkulerer mye elektrisk utstyr, faktisk best i verden om man tenker på avfall pr hode.

Gøran Persson, tidligere statsminister i Sverige, kommenterte i forrige uke at IT-industrien er svaret på miljøproblemene.

Grønn IT (www.gronnit.no) skal være et felles bransjeinitiativ som skal bidra til et bedre klima og reduksjon av energibruk innen IKT i Norge. IKT-Norge fokuserer blant annet på økt kunnskap om strømforbruket til IT-utstyret, og vise at det finnes miljøvennelige produkter. Blant annet nevner de økt fokus på virtualisering i serverrommet. (les mer om virtualisering her.

Les også
Satser videre på XP
annonse