Til hovedinnhold

Klart for tredje mobilnett, likevel?

Da Post- og teletilsynet la frem sitt vedtak om termineringspriser i fjor høst, følte Tele2 og Network Norway seg urettferdig behandlet. De hadde planer om å bygge et tredje mobilnett sammen, og hevdet at vedtaket gjorde dette umulig. Termineringspriser er den prisen en operatør kan kreve av en annen operatør for å sammenkoble en samtale, og Telenor og Netcom betalere høyere termineringspriser enn de øvrige operatørene.

Nå har Network Norway og Tele2 fått medhold i sin klage til Samferdselsdepartementet.

En liten endring
Endringen i vedtaket gir Network Norway og Tele2 ett år ekstra med gunstigere termineringspriser. Det betyr i praksis at Telenor og Netcom – og deres kunder – taper på dette vedtaket, men at det kanskje vil føre til utbyggingen av et tredje, landsdekkende mobilnett i Norge. Post- og teletilsynet mente opprinnelig at Network Norway og Tele2 ikke behøvde gunstigere vilkår for termineringspriser for å bygge mobilnett, men Samferdselsdepartementet var av en annen oppfatning.

- Det departementet har gjort, er at de har bekreftet vårt vedtak på alle punkter unntatt ett. De har gitt Network Norway og Tele2 noe lengre tid, sier direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet til Mobilen.no.

- Vi er kjempefornøyd. Det er en god dag i dag, understreker han, og antyder at det kanskje har kommet feil frem i media at vedtaket var blitt reversert.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Positiv til tredje mobilnett
For Post- og teletilsynet deler nemlig oppfatningen til Samferdselsdepartementet at det er viktig for Norge å ha et tredje mobilnett – slik som er vanlig i flere andre land i Europa og ellers i verden –, først og fremst for å skape større konkurranse og dermed lavere priser for forbrukerne.

- Ja, det er selvfølgelig veldig viktig med et tredje mobilnett, og vi mente at dette var fullt mulig med vår regulering. Vi håper nå at de faktisk bygger et nett, sier Jensen.

Han avslutter med å si at Network Norway har vært raskt ute med å si at de har intensjoner å starte utbyggingen av mobilnettet, men at Tele2 har uttalt at de ennå ikke vet om de vil bygge nett. Hovedårsaken til at operatørene fikk et ekstra år med gunstige termineringspriser var nettopp at de skulle ta fatt på utbyggingen av et nytt mobilnett.

- Det er oppsiktsvekkende, avslutter Jensen.

Rask avklaring fra Tele2
Administrerende direktør Haakon Dyrnes i Tele2 sier han ser positivt på Samferdselsdepartementets beslutning om å gi dem bedre tid. De nye termineringsprisene er gjeldene fram til 2011.

- Det har vært en ryddig prosess, og de har lyttet til våre innvendinger mot vedtaket. Men vi vet likevel ikke hva som skjer etter 2011, sier Dyrnes til Mobilen.no.

- Jeg må sette meg ned med eierne og ta en vurdering av konsekvensene. Vi håper selvsagt å kunne bygge et landsdekkende mobilnett, og vi har alle intensjoner om å gjennomføre dette.

Trenger dere lang tid på å fatte en beslutning?

- Nei, dette vil gå fort, svarer Dyrnes.

(Artikkelen fortsettes.)

Økt konkurranse
Dyrnes poengterer også viktigheten av mer konkurranse på markedet, noe et tredje mobilnett i Norge vil føre til.

- Det er svært gledelig for norske forbrukere. Departementet har lagt det bedre til rette for oss enn Post- og teletilsynet. Det bør bli bedre konkurranse, og det er til glede for folket, avslutter Dyrnes.

Network Norway: - En god og viktig beslutning!
Tele2 og Network Norway ønsker sammen å bygge et tredje fullgodt mobilnett i Norge – og har sammen opprettet selskapet Mobile Norway for denne satsningen. Network Norway er også svært positive til Samferdselsdepartementet avgjørelse, og vil nå fokusere videre på å bygge mobilnett.

- Samferdselsdepartementet har ved sin beslutning fjernet usikkerheten og reetablert den samfunnskontrakten vi påtok oss ved beslutningen om å bygge et tredje mobilnett i Norge, sier konsernsjef Arild Hustad i Network Norway.

- Vi har, gjennom Mobile Norway, som vi eier sammen med Tele2, initiert et omfattende investeringsprogram for å realisere ønsket om et tredje mobilnett. Vår mulighet til å oppfylle vår del av det vi har beskrevet som en samfunnskontrakt ville blitt vesentlig redusert dersom vedtaket fra Post- og Teletilsynet ble stående, sier han.

(Artikkelen fortsettes.)

Tredje mobilnett ser dagens lys?
Network Norway virker seriøse i sin satsning på et tredje mobilnett, og tror økt konkurranse vil få en positiv effekt på norsk næringsliv.

- Vi kan nå gjennomføre prosjektet ved å bygge Norges tredje mobilnett, og dermed bidra til en varig og bærekraftig konkurranse i en industri som spiller en nøkkelrolle i utviklingen av norsk næringsliv, avslutter Hustad.

Mer om
annonse