Til hovedinnhold


Nå må norske politikere våkne

IKT-Norge går hardt ut etter at Facebook valgte Sverige.

Facebook har besluttet å legge sitt nye europeiske datasenter til Sverige, nærmere bestemt i Luleå. Det nye datasenteret vil være på størrelse med 11 fotballbaner. Det antas at det nye senteret vil kunne forsyne hele 800 millioner europeiske Facebook-brukere, og ha et strømbehov tilsvarende 16 000 villaer.

– Den svenske regjeringen har her sett hvor viktig det er å få en stor internasjonal aktør til landet og bevilger 103 millioner svenske kroner i investeringsstøtte. Dette viser en vilje som jeg mener våre norske politikere dessverre savner, mener Maria Angell-Dupont, projektleder for Grønn IT hos IKT-Norge i en uttalelse.

Angell-Dupont ønsker at Norge skal være med i konkurransen om tilsvarende datasentre som nå Facebook skal bygge i nabolandet.

– Lagringsbehovet av data kommer bare til å øke i årene som kommer og ønsker Norge å være med i konkurransen så trenger vi politiker som er villige til å bidra og til å tenke nytt. Sverige og Finland har tiltak som gjør de interessante for internasjonale aktører. Norge burde i utgangspunktet ha de beste forutsetningene for å tiltrekke seg internasjonale aktører men det betinger at norske politikere nå våkner, forklarer Angell-Dupont.

Gode forhold for store serverparker

Blant annet nedlagte gruver egner seg godt til å huse store serverparker. Med kjølig temperatur og god tilgang på strøm, er det kun de offentlige som stopper slike prosjekter mener Angell Dupont.

– Norge har flere aktive og gode prosjekter som kan håndtere volumet som dette handler om. Vi i Norden konkurrer på like vilkår når det gjelder politisk stabilitet, kaldt klima for kjøling, lokasjoner, kompetent arbeidskraft, men vi mangler støtten fra det offentlige. Det er synd at svenske myndigheter i denne saken har vært mer pågående enn hva tilfellet har vært i Norge. Sverige oppnår her en signaleffekt til å lokke til seg andre internasjonale aktører.

Svarte ikke CERN

Politikerne svarte ikke en gang på henvendelsen fra CERN(tu.no), når de i fjor sendte over en forespørsel om utbygging av et enormt datasenter på norsk jord. Den gangen ville det sveitsiske forskningsinstituttet investere opptil en milliard kroner i nye servere og infrastruktur mot at Norge på sin side bidro med mellom 50 og 75 millioner. Anbudet er nå lagt ut på nytt igjen, men denne gangen med et bredere nedslagsfelt, der både Finland og Spania allerede har meldt sin interesse ifølge Tu.no.

Det antydes at Norge fortsatt er et førstevalg, men at ballen nok en gang ligger i politikernes hender. Ifølge IKT-Norge er dette det neste store "datasenter-slaget".

Rodde i land avtale med IBM

Selv om norske politikere aldri svarte CERN på deres første henvendelse, ble det klart i sommer at IBM vil slå seg ned i gruvene ved Leftdal. Dette kan bli et av de største og ledende sentrene for grønn datalagring i Europa.

annonse