Til hovedinnhold

Når er en hacker en cracker?

Illustrasjonsbilde (Istock/Remsan)

Vi hører stadig vekk i mediene om hacking, men stadig mindre om cracking. Hvorfor? Er virkelig medienes bruk av hacke-begrepet riktig, eller er det hele en stor misforståelse? La oss ta en grundig titt på historien og bruken av de to begrepene.

Gode programmerere

Det eksakte opphavet til ordet «hacker» er ukjent, men det er på det rene at begrepet eksisterte lenge før det fikk sitt inntog i dataverdenen. En mulighet er at opprinnelsen er fra vår egen bakhage.

Hackare var nemlig en rase av korte mennesker som bodde i Sverige, ifølge skandinavisk folklore (folkeminner). De ble kalt hackare, på engelsk hackers, fordi de kultiverte landet ved å hakke i jorden istedenfor å pløye den. En annen teori er at ordets opprinnelige betydning var personer som lagde møbler med øks.

Uansett opphav – hackers er altså mennesker som benytter en uvanlig tilnærming til et problem. Den dag i dag har begrepet fortsatt denne betydningen, en hacker er en som tenker utenfor boksen. For eksempel er en mediahacker en som bruker mediene på nye måter.

På samme måte er en hacker en programmerer som bruker uvanlige løsninger, eller på en annen måte skiller seg ut i positiv forstand. Kort og greit er altså en hacker en særdeles dyktig programmerer, uavhengig om han bruker disse kunnskapene til å begå datainnbrudd.

Å være en hacker har altså ingenting med ulovlige handlinger å gjøre.

En cracker kan være en hacker

En cracker derimot, er en som bryter sikkerheten til datasystemer. Dette kan være så lite som å unngå brannmuren på sin egen arbeidsplass, eller så mye som å bryte seg inn hos konkurrenten og stjele forretningshemmeligheter. Å bryte seg inn i et datasystem er altså cracking foretatt av en cracker.

Normalt er imidlertid crackere også hackere – de er nemlig usedvanlig gode programmerere. Et unntak er såkalte scriptkiddies, personer uten høy kompetanse som benytter ferdigskrevete skript og programmer til å gjøre datainnbrudd. Slike personer er crackere, men på ingen måte hackere.

Å være en cracker har altså i høyeste grad noe med ulovlige handlinger å gjøre.

Cracks og hacks

En «crack» er et lite program som bryter sikkerheten til et program, for eksempel fjerner kravet om å skrive inn programvarenøkkel. Det kan også for eksempel være et program eller skript som forsøker å knekke passord, såkalt passordcracking.

En hack derimot, er en kodesnutt hvis oppgave er å unngå et problem. Et av de mest kjente eksemplene på dette er såkalte IE-hacks. Disse kodesnuttene har som oppgave å få nettsider til å se ut som de skal i nettleseren Internet Explorer (IE), på tross av nettleserens elendige støtte for webstandarder.

Dette kan for eksempel være for å få PNG-bilder til å vises riktig, eller å få elementer til å stå på korrekt plass. Bruker en webdesigner en IE-hack, bryter han seg ikke inn i nettleseren, han løser et problem ved å tenke utenfor boksen.

Så hvorfor omtaler media cracking som hacking?

På 80-tallet startet bruken av hacke-begrepet som et synonym for datainnbrudd. Ordet cracker kom til verden en gang rundt 1985, som et korrekt alternativ til den ukorrekte bruken av «hacking».

Det hjalp lite. Den dag i dag er hacke-begrepet mer utbredt enn noensinne, både i Norge og i utlandet. Mediene blånekter på å endre sin praksis, for bruken av hacke-begrepet er så utbredt.

Massemediene blir kalt for den fjerde statsmakt av en grunn. Gjennom mange år med bruken av «hacking» har folket fått en oppfatning av at det vil si datainnbrudd. Det har faktisk gått så langt at det er den offisielle norske definisjonen.

Allikevel vet vi med gode IT-kunnskaper at «cracking» er det korrekte begrepet. Uansett hva ordboken måtte si.

Men cracker er jo ikke et norsk ord!

Et vanlig argument er at ordet «cracker» ikke eksisterer i denne betydningen i det norske språket. Ettersom språket vårt faktisk er norsk, er det så absolutt et gyldig argument.

Problemet er det at vi ikke har et godt norsk ord for «cracker». Det nærmeste vi kommer er det noe morsomme ordet «datasnok», eller altså den ukorrekte bruken av «hacker». I seriøse miljøer benyttes uansett «cracker», både i inn- og utland. Det gjør vi også her på Hardware.no.

Egentlig kan vi muligens bare innse at slaget er tapt – folket tror datainnbrudd er synonymt med hacking, og det tror også ordboken. Vi som vet at dette ikke stemmer, personer med høy IT-kompetanse og de virkelige hackerne, må kanskje bare innse at massene ikke kan snus.

Personlig nekter jeg imidlertid å bruke «hacker» til noe annet enn den opprinnelige meningen, uansett hva andre medier måtte gjøre. Se gjerne på det som gammeldags. Se gjerne på det som feil.

Jeg ser på det som det eneste korrekte.

annonse