Til hovedinnhold

– Kan ikke vike fordi politikerne ikke forstår hva en IP-adresse er

Avsløringen fra USA viser hvor viktig personvernet er, skriver Venstre.

Trine Skei Grande er leder i Venstre.Foto: Bård Ek. / Venstre
Daniel Heggelid-Rugaas er Stortingskandidat for Oslo Venstre.Foto: Venstre

Avsløringene av den amerikanske overvåkningen av ulike internettjenester bør være en kraftig påminnelse om hvor viktig det er å holde personvernet i hevd.

I følge flere internasjonale medier har etterretningstjenestene i flere år hatt mulighet til å følge med på tjenestene i sanntid. Som Washington Post skriver: «They quite literally can watch your ideas form as you type». Disse avsløringene suppleres av at The Guardian tidligere i uka avslørte at telekomgiganten Verizon har blitt pålagt å gi myndighetene opplysninger om flere millioner abonnenter.

Legitimerer inngrep i privatlivet

Det siste tiårets kamp mot internasjonal terrorisme har legitimert store inngrep i privatlivet til utenforstående borgere. Også i Norge brukes lignende begrunnelser for å gi myndigheter og private flere hjemler til overvåkning. Er det nødvendig å overvåke alt for å holde oss trygge?

Venstres utgangspunkt er at et sterkt vern om den enkeltes privatliv er avgjørende for frihet og for demokratiet. Internett er ikke lenger «noe annet» enn det virkelige liv. Våre bilder, brev og ideer ligger i stadig større grad på nettet. Offentlige myndigheter og private selskaper lagrer mer og mer av informasjonen – både den sensitive og den åpne – på nettet.

Derfor stemte vi mot å innføre Datalagringsdirektivet i 2011. I USA er det skandale, i Norge blir lignende lovgivning vedtatt med stort flertall. Personlige opplysninger er borgerens egen eiendom. Venstre slår fast i vårt partiprogram at de som lagrer slike data må slette dem på oppfordring. De skal ikke videreformidles til andre uten tillatelse.

Norge drar i samme retning

For en måned siden vedtok et stort flertall på Stortinget flere forslag i samme retning. Private rettighetshavere skal få muligheten til å høste IP-adresser. Den gangen argumenterte vi blant annet med at det er et alvorlig angrep på retten til å være anonym på Internett, og rettstatens prinsipp om at det er politiet, ikke private aktører, som etterforsker mulige lovbrudd.

Neste uke kommer de andre partiene til å la politiet få lov til å bruke overskuddsinformasjon fra hemmelig overvåkning som bevis, uten dagens hovedregel om at det bare skal gjelde svært alvorlige forbrytelser. Venstre står igjen alene for å forsvare personvernet.

Til sammen gjør dette – og mer til – at borgernes rettigheter har langt dårligere kår enn før. Avsløringene av den amerikanske overvåkningen av ulike internettjenester burde være en kraftig påminnelse om hvor viktig det er å holde personvernet i hevd.

Gradvise steg

De andre partiene tar stadig flere skritt i samme retning. Både personvernet, ytringsfriheten og innovasjonen blir svekket gjennom gradvise steg i de gode hensikters navn.

Alle borgere skal ha rett til å se hvilke data det offentlige har lagret om dem, og å vite hvem som har fått tilgang og hvorfor. Åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokrati.

Venstre er ikke mot all overvåkning, men vi er mot at alle skal overvåkes uten grunn. Vi ser ingen grunn til å bli inspirert av «the land of the free». Prinsippene kan ikke vike fordi politikerne ikke forstår hva en IP-adresse er.

Nettjenestene nekter:

I overvåkningssaken som nå rulles opp i USA, nekter nettjenestene for å kjenne til myndighetenes avlytting. Obama bekreftet fredag kveld at programmet eksisterer.

annonse