Til hovedinnhold

Nå blir det lavere mobilskatt for de fleste

Mobilskatten endret fra nyttår.

Shutterstock / 134456159

Mobilskatt

Fra 2014 er skattereglene for arbeidsgivers dekning av mobil og bredbånd endret. De nye reglene ble presentert i statsbudsjettet i fjor høst.

Fra nå av vil det kun være ett, fast inntektstillegg (sjablongbeløp) på 4400 kroner, uavhengig av antall tjenester som dekkes.

Tidligere var det skattepliktige beløpet avhengig av om du fikk dekket én elektronisk tjeneste (som mobil), eller om du fikk to tjenester dekket (som mobil og bredbånd).

De som får dekket to tjenester av arbeidsgiveren vil spare på de nye reglene, et regneeksempel under viser at en som får dekket et vanlig mobilabonnement og et vanlig bredbåndsabonnement fra arbeidsgiveren vil spare rundt 700 kroner i skatt med de nye reglene.

Skattlegger ikke SMS-stemming

Til nå har SMS-tjenester, opplysningstelefoner og lignende skulle vært skattlagt. Men forslaget innfører et nytt skattefritt bunnfradrag på 1000 kroner for slike tjenester.

Det betyr at abonnement på Wimp og Spotify eller stemming på Skal vi danse ellerStjernekamp ikke ikke blir skattlagt for de første 1000 kronene. Noe som for eksempel betyr at du kan stemme 200 ganger i Skal vi danse skattefritt!

Fradraget for egenbetaling gjelder også andre tilleggstjenester som betales via abonnementet, slik som parkering eller ekstrabetaling for ringing til opplysningstjenester.

Fjerner pirk

Knut Høylie, fagsjef skatt hos NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening) mener at dette er en god endring:

– Endringene fjerner mye av det pirk arbeidsgivere må følge opp i dag. Endringen har derfor klare positive sider. Dette gjelder både det å fjerne bunnfradraget, oppheve skillet mellom én og flere EKOM-tjenester og å innføre et bunnfradrag på andre kostnader som dekkes over telefonregningen enn EKOM, sier Høylie.

Nytt bunnfradrag. Samtidig blir det innført et nytt, skattefritt bunnbeløp for fellesfakturerte innholdstjenester og tilleggstjenester som er inkludert i et EKOM-abonnement.

Det vil si blant annet nummeropplysning, givertelefoner, teletorgtjenester, film- og musikktjenester osv. som faktureres sammen med EKOM-tjenesten eller inkluderes i abonnementsprisen.

Fritaket innføres for å forenkle den administrative behandlingen av skatt på slike tjenester.

Går man over 1000 kroner bruk av såkalte fellesfakturerte tjenester, skal det overskytende splittes i en skattpliktig privat del, og en skattefri jobbdel.

Dette gjør at Knyt Høylie i NARF minner arbeidsgivere om at selv om SMS-avstemming og betaling av parkering nå for de fleste vil være skattefritt, må arbeidsgivere passe på å holde oversikten, slik at det kan betales skatt hvis man går over den skattefrie tusenlappen.

Les også: De nye reglene fra 2014 (Dine Penger)

Mobilskatt - side 2

Slik blir de nye reglene for mobilskatten:

Når reglene nå blir endret, slipper du å forholde deg til om du kun får betalt en tjeneste av arbeidsgiver, for eksempel mobiltelefon, eller om arbeidsgiver dekker flere elektroniske tjenester, for eksempel mobil og bredbånd.

Du må skatte av 4400 kroner, og du får ikke noe bunnfradrag på 1000 kroner for privat ringing som i dag. I stedet får du et bunnfradrag på 1000 kroner for andre kostnader som dekkes over telefonregningen.

Eksempel:

Du får dekket bare mobil:

 • Du får dekket et mobilabonnement til 399 kroner i måneden fra arbeidsgiver. Det blir 4788 kroner i året.
 • Du må skatte for de første 4400 kronene, og får lønnsskatt for denne summen. For de som tjener under 527.000 kroner i 2014 blir det 1600 kroner i skatt.
 • 388 kroner er skattefritt

Du får dekket mobil og bredbånd:

 • Du får dekket mobilabonnement til 399 kroner i måneden som over. Det blir 4788 kroner i året.
 • I tillegg får du dekket 349 kroner i måneden til bredbånd. Det blir 4148 kroner i året.
 • Totalt får du dekket 8976 kroner i året.
 • Du skatter fortsatt bare for de første 4400 kronene som over. Det betyr at 4576 kroner blir skattefritt.
 • Etter de gamle reglene ville her 6000 kroner blitt skattlagt, slik at bare 2976 kroner hadde blitt skattefritt. Du sparer 704 kroner i skatt med de nye reglene.

Eksemplene viser at de nye reglene er særlig lønnsomme for de som får dekket dyre abonnementer og/eller flere tjenester. Da vil en større andel av dekningen enn før bli skattefritt. (Samtidig har kostnadene til mobil- og bredbåndsabonnementer gått noe ned de siste årene, slik at det hele jevner seg noe ut.)

NB: Bare skatt for det som dekkes

 • Hvis du får dekket mindre enn standardbeløpet på 4400 kroner i året, skal du naturligvis bare betale skatt av det som dekkes.
 • Et eksempel: Du får kun dekket mobilabonnement til 299 kroner i måneden. Det blir 3588 kroner i året. Nå skattlegges du for 3588 kroner i året.
 • For de som tjener under 527.000 kroner i 2014 blir skatten på 1263 kroner.

Les også: Forbrukermyndighetene ut mot dårligere mobilrettigheter

annonse