Slik lurer Apple seg unna iPhone 4-garanti

Det er direkte villedende å kalle Apples iPhone 4-garanti for en garanti mener det danske Forbrukerombudet, Henrik Øe. I et brev til selskapet påpeker han en lang liste med ansvarsfraskrivelser og forbehold i vilkårene.

– Dette er villedende, fordi man tror at det er en fordel å få garantien, men man får ingenting, tvertimot, sier Tina Morell Nilsen, sjefskonsulent ved Forbrukerombudet til ComON.

Etter dansk lov er det ikke lov å kalle noe for en garanti med mindre forbrukeren får vesentlig bedre rettigheter enn det som allerede er gitt av kjøpsloven. Nå ønsker Forbrukerombudet å nekte Apple å bruke ordet garanti i materiellet sitt.

Knotete
Ombudet klager også på at garantivilkårene er så knotete formulert, at det nærmest er umulig å finne og forstå opplysningene om hva som er garantiens innhold, og hvordan den gjøres gjeldende.

Dette er ansvarsfraskrivelsene ombudet har funnet i vilkårene:

  • Apple forbeholder seg retten til å skifte ut med renoverte deler eller et renovert produkt
  • Apple kan forlange at kunden selv skifter ut deler som kan utskiftes av sluttbruker
  • Apple garanterer ikke at produktet fungerer uten avbrytelser eller feil
  • Garantien dekker ikke batterier med mindre feilen skyldes material- eller fabrikasjonsfeil
  • Garantien dekker ikke kosmetiske feil
  • Apple er ikke ansvarlig for følgeskader
  • Kunden kan pålegges å betale transportomkostninger og gebyr hvis produktet ikke kan tas inn til service i landet det befinner seg
  • Kunden må selv sørge for å legge inn programvare, data og passord på ny
  • Gjenoppretting og gjeninstallasjon av systemprogramvare, applikasjoner og brukerdata er ikke omfattet av den begrensede garantien

Les hele listen på Mobil.nu

Ingen forsikring
Her i Norge må mange eiere av iPhone 4 også klare seg uten forsikring på telefonen sin. Apple har nemlig ført en konsekvent linje med å ikke reparere telefoner, og det har ført til at Telenor nekter å forsikre iPhone, da det blir for dyrt å dekke en ny telefon til kunde for alle feil. Det betyr at om du knuser telefonen må du dekke prisen for en byttetelefon selv – typisk over 2500 kroner.

Les også
NetCom med svindyr iPhone-forsikring
Les også
iPhone tåler ikke kulde
Les også
Telenor med sjokksalg på iPhone 4
Les også
Du trodde kanskje det var slettet...
Les også
MicroSIM til besvær
Les også
Kort frist for etui til din iPhone 4
Les også
Nå er iPhone 4 testet
Mer om
annonse