Til hovedinnhold

Dette kan flyet ditt krasje med i Kristiansand

Første norske flyplass får system som stopper fly som ikke klarer å bremse på rullebanen.

AVINOR

Kjevik flyplass i Kristiansand ligger rett ved sjøen. Rullebanen er 1900 meter lang, noe som er lenger enn det vanlige minimumskravet, men nye regler gjorde at flyplassen måtte utvides ganske betydelig.

Når rullebanen ender i havet, og butter i en vei i andre enden, skaper det en del problemer.

- Rullebanen er lang nok, men reglene ble endret i forhold til sikkerhetsområder. For Kjevik er det snakk om en 300 meter lang sikkerhetssone i hver ende, sier prosjektleder Lars Hegle til Nettavisen.

Installerer kunstig sandgrop

- For å fylle disse kravene måtte vi fylle ut ganske mye ut i havet, samt å flytte hovedankomstveien. I stedet for å gjøre dette, søkte vi om å få installere sikkerhetssystemet EMAS, sier Hegle.

EMAS, eller Engineered Material Arresting System, er et system for å stoppe fly som ikke klarer å stoppe etter landing, eller som må avbryte take-off. Slike situasjoner kunne på Kjevik føre til at flyet havnet midt i vannet.

Avinor beskriver systemet som et nettverk av blokker i enden av rullebanen som gir etter når flyet kommer rullende, og som i praksis fungerer som en stor sandfelle.

- Enkelt sagt sikrer systemet at passasjerer ikke kommer til skade og at flyet kan taues bort og settes i trafikk igjen relativt raskt, sier Hegle.

Slik fungerer systemet

Systemet er i USA vært i bruk i lang tid, og på JFK-flyplassen utenfor New York har tre fly blitt stanset de siste årene.

Du kan se hvordan systemet fungerer i videoen under.

Miljøhensyn viktigst

Systemet blir først installert i sørenden av rulleplassen, mens en regner med å installere det i andre enden i løpet av høsten. Prisen er 70-80 millioner kroner, og er en del av en større oppgradering av flyplassen. Fordi alternativet ville vært en betydelig forlengning av rullebanen, er pengene trolig en god investering.

- Men det er ikke bare økonomi, i denne saken var miljøaspektet vel så viktig, sier prosjektlederen.

Ifølge Avinor ville en utvidelse av rullebanen komme i konflikt med marine miljøer i begge ender.

Det skal ikke være planer om å installere samme type systemer på andre flyplasser i Norge.

annonse