Til hovedinnhold

Cloud Computing for dyrt

En undersøkelse gjennomført av selskapet McKinsey konkluderer med at cloud computing blir for dyrt for større bedrifter.

Med cloud computing menes i økende grad bruk av nettbaserte løsninger.

Ifølge undersøkelsen vil overgangen til cloud computing være dobbelt så dyr som tradisjonell IT-drift i større selskaper.

Videre heter det i rapporten at cloud computing vil være et godt alternativ for små og mellomstore bedrifter, men utfordringene blir for mange for større bedrifter, både tekniske, driftsmessige og økonomiske.

McKinsey brukte tall fra nettbutikken Amazon som et eksempel, og de viser kostnader på 150 USD per måned ved installasjon og tradisjonell drift av IT-systemer, mens kostnadene ble estimert til å bli 366 USD per måned ved bruk av cloud computing.

Virtualisering trekkes frem som et bedre alternativ til cloud computing, dvs som et tiltak for å gjøre driften mer effektiv i større bedrifter.

(Kilde: Vnunet)

annonse