Kan skade huden

Debatten om mobiltelefoner og helse raser videre.

De siste årene har det dukket opp ikke så rent få forskningsrapporter som spår død og fordervelse over menneskeheten hvis vi ikke straks slår av mobiltelefonene våre og kaster de i nærmeste avgrunn.

Vi har etter hvert mistet oversikten over hvilke kroppsdeler som visstnok skal ta skade av mobilbruk. Trenden er likevel at det er hjernen og hodet generelt som har vært mest i forskernes fokus.

Denne gangen er det imidlertid huden som får gjennomgå. Den japanske legen Hajime Kimata mener å kunne bevise at strålene mobiltelefonen din sender ut kan være skadelig for huden din. I tillegg til kløe og utslett peker han på symptomer som høysnue og astma.

Legen testet 52 personer, hvor halvparten snakket i mobiltelefonen i én time, samtidig som de så en film. Den andre halvparten så bare filmen.

Allergifremkallende kjemikalier
Deretter tok han blodprøver av forsøkspersonene, og fant ut at de som hadde snakket i mobiltelefonen i én time, hadde en høyere verdi av allergifremkallende kjemikalier i blodet enn de som bare hadde sett film.

Det hører imidlertid ikke med til historien om forsøkspersonene selv oppdaget noe av det ubehaget legen mente de skulle kjenne.

Britiske forskere har ifølge Mobilsiden sett Kimatas rapporter, og er visstnok langt fra imponerte. De britiske forskerne har uttalt at de har vanskelig for å finne en vitenskapelig forklaring på sammenhengen mellom mobilbruk og allergier.

Dermed ser det ut til at forskerne fortsatt stanger hodet i veggen når det gjelder svaret på gåten om mobilbruk og helserisikoer.

(Kilde: Mobilemag, Mobilsiden)

Les også
Varsler om biovåpen
Les også
Blir avhengige
Les også
Advarer mot 3G
annonse