Huawei kan bli utestengt fra norsk 5G-utbygging

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) bekrefter at Norge vurderer tiltak som kan holde Huawei utenfor utbyggingen av neste generasjons mobilnett i Norge.

– Norge deler USA og Storbritannias bekymring og er bekymret for at private og statlige aktører i Norge er utsatt for spionasje, sier Wara til nyhetsbyrået Reuters.

Han sier Norge vurderer å slutte seg til andre vestlige land og nekte kinesiske Huawei å bygge infrastruktur for 5G-nettet, den neste generasjonen mobilnett. Både Telenor og Telia bruker utstyr fra Huawei i 4G-nettet og tester også 5G utstyr fra den kinesiske IT-giganten.

Allerede før jul skrev E24 at Samferdselsdepartementet vurderer å innføre tiltak som «bidrar til å redusere sårbarheten i norske ekomnett».

– Vi ser at ekomnettene er avhengig av et fåtall leverandører, og at en høy andel av særlig basestasjonsutstyret leveres av utstyrsleverandører fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og dermed potensielt kan rammes av en og samme sårbarhet, opplyste settestatsråd Harald T. Nesvik (Frp) den gangen.

Det er tre leverandører av slike ekomnett: Svenske Ericsson, finske Nokia og Huawei. Sistnevnte er den eneste som opererer utenfor Norges sikkerhetspolitiske sfære.

Les også
Telenor åpner nytt testnett for 5G – uten Huawei
Les også
Samfunnssikkerhetsministeren: – Husk å oppdatere mobilen og iPaden
Les også
Her åpner Telia sin første 5G-pilot
Les også
Jon Georg Dale ber om habilitetsvurdering i Huawei-saken
Les også
Samferdselsdepartementet vurderer tiltak for å sikre norske mobilnett
Les også
Huawei stenges ute i flere land - i Norge får de store kontrakter
Les også
Australia forbyr Huawei og ZTE å levere 5G-teknologi
annonse